TÜRK HUKUK KURUMU
.
.
Association des Juristes Turcs Turkish Law Association Der Verein des Turkischen Rechts
FEZLEKELER ÜZERİNE AÇIKLAMA 2 Meclis soruşturmasının açılması talebiyle önerge verilebilmesi için, düzenlenecek fezlekelerin TBMM Başkanlığına ve üyelerin bilgisine ulaşmasının koşul olmadığını 06.02.2014 günlü ilk açıklamamızda belirtmiştik. Konu üzerindeki tereddütler, Anayasanın 83 ncü maddesinde yer alan “Yasama Dokunulmazlığı” ile 100 ncü maddesindeki “Meclis Soruşturması” hükümlerinin ayrı kuralları taşıdığı göz ardı edilerek, birbirine karıştırılmasından ileri gelmektedir. Yasama dokunulmazlığının düzenlendiği Anayasanın 83/2 nci maddesinde seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir Milletvekilinin, Meclis kararı olmadıkça “tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz” hükmü öngörülmüştür. İşlediği iddia edilen suçla ilgili olarak soruşturma elbette yapılacak, kanıtlar toplanacak ancak diğer sayılan hukuki işlemler yapılamayacaktır. Fezleke, özet anlamındadır ve sadece soruşturma sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin, kanıtların sonuçta kısaltılmış halidir. Fezleke, TBMM’ne gönderilecek ve Milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılırsa, soruşturmaya kaldığı yerden devam edilecek ve yapılamayan diğer soruşturma işlemlerine geçilebilecektir. Aksi halde soruşturma dönem sonuna bırakılacaktır. 100 ncü maddede yer alan “Meclis Soruşturması” Başbakan veya Bakanların, görevleri sırasında görevleriyle ilgili işlediği iddia olunan fiillerine ilişkindir ve “Yasama Dokunulmazlığı”nda yer alan suçlardan, suç tanımı ve suç niteliği bakımından farklıdır. Meclis soruşturması önergesinin kabul edilmesi halinde, soruşturma Mecliste kurulacak komisyon tarafından yapılacaktır. Başkaca hiçbir Kurum, Kurul veya Makam, Başbakan veya Bakanlar hakkında kendiliğinden soruşturma yapamaz. Yapılamayan bir soruşturmanın da fezlekesi olmaz. Bu nedenlerle, ilk açıklamada belirttiğimiz gibi, TBMM’nin 55 sayın üyesi tarafından hazırlanacak önerge, Meclis soruşturması kurumu daha fazla yozlaştırılmadan ve zedelenmeden biran önce verilmelidir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur. 07.02.2014 Sabih Kanadoğlu Türk Hukuk Kurumu Başkanı 
Download

buraya - Türk Hukuk Kurumu