ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU (GÜNCELLEME)
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
:
:
:
Taşdelen Mah.Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul
0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
0216 430 00 00 / 0216 430 80 15
:
:
:
16.01.2014
Hayır
Tedi A.Ş.Sermaye Artırımı
16.01.2014 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere, Maspex Gmw SP. Z O.O. S.K.A. ile Şirketimiz
arasında imzalanan ortaklık anlaşması kapsamında, Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin olağanüstü genel kurul
toplantısında Şirketin sermayesinin 100.000.-TL’den 27.000.000.-TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Söz konusu
sermaye artırımında şirketimizin %50 oranındaki rüçhan hakkı olan 13.450.000.-TL 29.01.2014 tarihinde ödenmiştir.
Bu ödeme ile Tedi İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki toplam payımız 13.500.000.-TL olmuştur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın Kurul’un Seri : VIII, No 54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgiIi bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
N.Şenol TOLAN
Mali İşler Yöneticisi
29.01.2014 – 20:00
Tamer SOYUPAK
Mali İşler ve Finans Gn.Md.Yard.
29.01.2014 – 20:00
Download

Özel Durum Açıklama Formu 29 Ocak 2014