DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 21.12.2015
09:46:40
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
MALİ İŞLER GENEL DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
1 Nazlı YILMAZ MÜDÜR
YARDIMCISI
A.Ş.
HASAN
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
HUKUK
YATIRIM ORTAKLIĞI
2 HÜSNÜ
DANIŞMANI
GÜZELÖZ
A.Ş.
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Orjinal Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Özet Bilgi
21.12.2015
09:42:44
21.12.2015
09:46:18
Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi
Evran Cad. No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: [email protected]
:
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: 13.05.2015
: Hayır
: Antalya 2000 Plaza Hk. (Güncelleme)
AÇIKLAMA:
İlk açıklamamızda belirtmiş olduğumuz üzere; Şirketimiz portföyünde yer alan Antalya
2000 Plaza'nın satışı hususunda başlanılmış olan çalışmalar devam etmektedir.
Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Güncelleme - Doğuş GYO