DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 11.01.2016
17:23:37
Özel Durum Açıklaması (Genel)
MALİ İŞLER GENEL DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
1 Nazlı YILMAZ MÜDÜR
YARDIMCISI
A.Ş.
HASAN
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
HUKUK
YATIRIM ORTAKLIĞI
2 HÜSNÜ
DANIŞMANI
GÜZELÖZ
A.Ş.
Ortaklığın Adresi
11.01.2016
17:21:08
11.01.2016
17:22:37
Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran
Cad. No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay
Sahipleri İle İlişkiler Biriminin : 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Açıklama mı?
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015
Özet Bilgi
: tarih ve 516 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı'na Şirketimizce
AÇIKLAMA:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.09.2015 tarih ve 516 sayılı kararı ile
onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na Şirketimizce 11 Ocak 2016 tarihinde
iptali istemiyle dava açılmıştır.
Konu ile ilgili gelişmeler kamuya duyurulacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun
olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize
uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

11.01.2016 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Nazım İmar