DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 29.12.2015 09:45:57
Özel Durum Açıklaması (Genel)
HASAN
1 HÜSNÜ
GÜZELÖZ
HUKUK DANIŞMANI
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29.12.2015
09:43:36
2 Nazlı YILMAZ
MALİ İŞLER GENEL
MÜDÜR YARDIMCISI
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29.12.2015
09:45:20
Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran
Cad. No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
Özet Bilgi
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
AÇIKLAMA:
Yönetim
Kurulu
Üyeleri
Sayın
: Hayır
: Doğuş Center Maslak Yeni Kiralama Hk.
Hüsnü
Akhan'ın
başkanlığında
toplanarak,
Şirketimize ait "Doğuş Center Maslak" gayrimenkulünde kiracımız bulunan Doğuş Oto
Pazarlama ve Ticaret A.Ş. ile akdedilmiş olan, 01.06.2010 başlangıç tarihli, 374 m2 alan ve
13.07.2010 başlangıç tarihli 494 m2'lik alan ile ilgili kira sözleşmeleri; fesh edilmesi yönündeki
bildirimlerin değerlendirilmesi sonucunda olarak 01.01.2016 tarihi itibariyle fesh edilmesine,
İlgili toplam 868 m2 alanın, Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'ye, aylık kira bedeli
28.814,59 USD+KDV bedelle ve ilk yıldan sonra yıllık %2 kira artışı ile, 01.01.2016 tarihinden
itibaren geçerli olacak şekilde 5 yıl süre ile kiraya verilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam
olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

29.12.2015 Doğuş Center Maslak Yeni Kiralama