DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 06.08.2014
15:38:54
Özel Durum Açıklaması (Genel)
DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
MALİ İŞLER GENEL DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
2 Nazlı YILMAZ MÜDÜR
YARDIMCISI
A.Ş.
HASAN
1 HÜSNÜ
GÜZELÖZ
Ortaklığın Adresi
HUKUK
DANIŞMANI
06.08.2014
15:34:42
06.08.2014
15:36:24
Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi
Evran Cad. No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Açıklama mı?
Doğuş Center Maslak ve Antalya 2000 Plaza
Özet Bilgi
:
Revize Gayrimenkul Değerleme Raporları Hk.
AÇIKLAMA:
31 Aralık 2013 tarihinde KAP sisteminde duyurusu yapılan "Antalya 2000 Plaza"
ve "Doğuş Center Maslak"'a ilişkin Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından
hazırlanmış olan değerleme raporları revize edilmiş olup ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

06.08.2014 15:38:54 Özel Durum Açıklaması (Genel)