EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO [] 18.12.2014
19:24:08
Özel Durum Açıklaması (Genel)
1
HAKAN
AKBULUT
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
2
SİNAN
AYOĞLU
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
Ortaklığın Adresi
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
18.12.2014
17:19:51
18.12.2014
19:23:40
Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No:4
Ataşehir/İSTANBUL
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
: Hayır
Açıklama mı?
İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Özet Bilgi
:
Paylaşımı İşi (Sarphan Finanspak) STG artışı hk
AÇIKLAMA:
Şirketimiz projelerinden İstanbul Ümraniye 1.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı
İşi (Sarphan Finanspark Projesi)nde, Yüklenici ile yapılan son Sözleşmeye Ek 19 No.lu
Protokol ile Asgari Şirket Payı Toplam Geliri 18 No.lu Protokole göre artarak,
197.721.691,10 TL'den 200.253.616,10 TL'ye çıkmıştır. Detaylı tablo ekte
sunulmuştur
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

İstanbul Ümraniye 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı