EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO
26.09.2014 17:00:12
Özel Durum Açıklaması (Genel)
HAKAN
1
AKBULUT
NURETTİN
ŞAM
2
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
1.HUKUK
MÜŞAVİRİ
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
26.09.2014
16:48:16
26.09.2014
16:59:45
ATATÜRK MAHALLESİ ÇİTLENBİK
CADDESİ NO:4 ATAŞEHİR İSTANBUL
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
Özet Bilgi
: Hayır
:
Şirketimiz Pay geri alım programının
uygulamaya konulması hk.
AÇIKLAMA:
28 Nisan 2014 tarihinde Şirketimiz Genel Kurulu'nda kabul edilen "Şirket Paylarının
geri alımıyla ilgili" madde çerçevesinde Şirketimiz hisselerini 1 lot 4 TL fiyat seviyesine
ve toplamda 380.000.000,-TL nominal sermayeye tekabül eden pay tutarına kadar,
hisse geri alımı yapabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı Ertan YETİM veya Genel
Müdür Murat KURUM'a yetki verilmiştir. Şirketimiz bugüne kadar 110.887.318,-TL
nominal sermayeye tekabül eden pay alımı gerçekleştirmiştir. Bununla beraber yine
aynı geri alım programı çerçevesinde, toplamda 269.112.682,-TL sermayeye karşılık
gelen nominal pay tutarını aşmayacak şekilde, 30 Eylül 2014 den başlamak üzere, 31
Aralık 2014 tarihine ve 1 lot 4 TL fiyat seviyesine kadar, gerekli görülen durumlarda
alınabilecek paylar için fon ayrılması ve işlemlerin Yönetim Kurulu Başkanı Ertan
YETİM veya Genel Müdür Murat KURUM tarafından yürütülmesine oy birliğiyle
Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Şirketimiz Pay geri alım programının