EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / EKGYO [] 17.04.2015
09:11:21
Özel Durum Açıklaması (Genel)
HAKAN
1
AKBULUT
2
NURETTİN
ŞAM
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
1.HUKUK
MÜŞAVİRİ
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
17.04.2015
08:42:57
17.04.2015
09:10:09
Atatürk Mah. Çitlenbik Cad. No:4
Ataşehir/İSTANBUL
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
: TEL:0216 579 15 15 FAKS:0216 456 48 75
Özet Bilgi
: Hayır
:
Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir
Paylaşımı İşi ihalesi 2.oturum tarihi
AÇIKLAMA:
14.04.2015 Salı günü 1. Oturumu yapılan "Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı
Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin Pazarlık - Açık Artırma bölümünü içeren 2.oturumu
22.04.2015 Çarşamba günü saat: 11:00' da yapılacaktır.
Yukarıdaki özel durum açıklamasının İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmiştir. /
English version of the above material disclosure is given below.
The second session (including bargaining-open bidding section) of our Company's
"Konya Meram Yenice Revenue Sharing in Return for Land Sale Project's tender
which its first session was held on Tuesday, 14.04.2015; will be held on Wednsday,
22.04.2015 at 11:00.
In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any
discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish
language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu
Aydınlatma Platformu) shall prevail
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir