Özel Durum Açıklaması (Genel)
Tarih: 29/08/2014
Ortaklığın Adresi
: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sok.
No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul
Telefon ve Faks No.
: 0 216 600 10 00 - 0 216 594 53 72
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
: 0 216 600 10 25 - 0 216 594 53 72
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama
mı?
: Hayır
Özet Bilgi
: Halk Sigorta A.Ş.ve Halk Emeklilik A.Ş.’nin
Paylarının Halk Bank A.Ş’ne Devri Hk.
AÇIKLAMA:
Şirketimiz ortaklarından Halk Sigorta A.Ş.'nin 1 TL nominal değerli, halka kapalı ve nama
yazılı A Grubu 263.358,46 adet payının ve Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin 1 TL nominal
değerli, halka kapalı ve nama yazılı A Grubu 263.358,46 adet payının, paylar üzerindeki tüm
hak ve menfaatleri ile birlikte hisse alım/satım sözleşmesinin imzalandığı tarihteki borsa
kapanış fiyatı üzerinden, Şirketimiz ana ortağı Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne devredildiği
Şirketimize bildirilmiş olup, devir işlemlerinin MKK kayıtları ve pay defterine kayıt işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt
ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm
çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
HALK GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Download

Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 29/08/2014