AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY, 2015 []
06.04.2015 16:43:41
Genel Kurul Kararları Tescili
MURAT
1
KAYMAN
GENEL
MÜDÜR
ZEYNEP
2 YILDIRIM
GÜNDOĞDU
MALİ İŞLER
MÜDÜRÜ
Adres
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
AKMERKEZ
GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
06.04.2015
16:39:17
06.04.2015
16:41:56
Nispetiye Cad. Akmerkez Ticaret Merkezi E-3 Blok Kat:1
Etiler-Beşiktaş/İstanbul
212 - 2820170
212 - 2820115
Telefon
Faks
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 2820170
İlişkiler Birimi Telefon
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
212 - 2820115
İlişkiler Birimi Faks
Yapılan Açıklama
Evet
Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Hayır
Bir Açıklama mı?
Özet Bilgi
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Genel Kurul Türü
Tarihi ve Saati
Tescil Tarihi
Olağan
31.03.2015 14:00
02.04.2015
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul
Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

154. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili