ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. / ASYAB 28.10.2014 11:21:13
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 Ümraniye/İSTANBUL
: (0216) 633 50 00 - (0216) 633 50 50
: [email protected]
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: (0216) 633 54 60 - (0216) 633 50 24
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin
Özet Bilgi
:
Bilgilendirme Notu Hk.
AÇIKLAMA:
Bankamızın, 22.11.2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek
gündem maddelerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK
tebliğleri gereğince hazırlanan Bilgilendirme Notu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam
olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri
tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin