ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. / ADESE [ITTFH] 26.03.2014 15:25:49
Özel Durum Açıklaması (Genel)
YÖNETİM KURULU
ÜYESİ
YÖNETİM KURULU
2 ALİ KÖRPE
ÜYESİ
1
FAHRİ
AKAY
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
TİCARET A.Ş.
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
TİCARET A.Ş.
26.03.2014
15:24:03
26.03.2014
15:25:18
Feritpaşa Mah.Gökler Sok.No:3
SELÇUKLU/KONYA
: 0.332.221 42 42 - 221 42 35
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?
Özet Bilgi
: 0.332.221 42 42 - 221 42 35
: Hayır
: Mağaza Açılışı hakkında
AÇIKLAMA:
26.03.2014 tarih ve 5 sayılı kararıyla toplanan yönetim kurulumuz,Konya İli Karatay İlçesi Hacı
Yusuf Mescid Mah. Gülçiçek Sk. No:4/B-2 adresinde 01/04/2014 tarihine kadar bir şube
açılmasına karar vermiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu,
bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu
olduğumuzu beyan ederiz.
Download

konya mağaza açılışı hakkında