İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. / IHGZT [] 04.03.2015 15:25:01
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan
Özel Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. İhlas Plaza No:
11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL
: 0 212 454 30 00 / 0 212 454 34 55
: [email protected]
:
: 0 212 454 30 15 / 0 212 454 34 55
: Hayır
: Hayır
: Hayır
: "-"
: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.
AÇIKLAMA:
Borsa İstanbul A.Ş.'ne;
İLGİ: 04.03.2015 tarih, BİAŞ-4/2120 sayılı yazınız.
Borsanızda şirketimizin paylarında görülen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerini etkileyebilecek
düzeyde, kamuya açıklanmamış özel bir durumunun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel
Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda
tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan
sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

04.03.2015 15:25:01 Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri