OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 08.04.2014
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi
:
Atatürk Caddesi No: 6 54580 Arifiye Sakarya
Telefon ve Faks No.
:
(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
E-posta adresi
:
[email protected] / [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon
ve Faks No.su
:
(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Özet Bilgi
:
Yeni sipariş bilgisi - 67 Milyon TL
AÇIKLAMA :
Şirketimiz , İç Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç tedarikini kapsayan yaklaşık 67
Milyon TL tutarında yeni bir sipariş ile ilgili anlaşma imzalamıştır.
Söz konusu sipariş ile ilgili teslimatların 2014 yıl sonuna kadar partiler halinde tamamlanması
planlanmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Özel Durum Açıklama Formu - 08.04.2014