OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. / OTKAR [] 19.03.2015
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Ortaklığın Adresi
:
Atatürk Caddesi No: 6 54580 Arifiye Sakarya
Telefon ve Faks No.
:
(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
E-posta adresi
:
[email protected] / [email protected]
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks
No.su
:
(264) 229 22 44 / (264) 229 22 42
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
:
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
:
Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
:
-
Özet Bilgi
:
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu
AÇIKLAMA :
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin Kurumsal Yönetim uygulamalarındaki faaliyetleri ve yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda,
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 19.03.2015 tarihi itibariyle,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Ocak 2014 tarihinde yayınladığı "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni baz alan
yeni metodolojisi kullanılarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Raporu çerçevesinde, mevcut
derecelendirme notumuz 9,28 olarak revize edilmiştir.
Ana Başlıklar / Ağırlık / Alınan Not :
Pay Sahipleri : 25% / 95,24
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık: 25% / 92,30
Menfaat Sahipleri : 15% / 97,13
Yönetim Kurulu : 35% / 89,58
Toplam : 100% / 92,81
Söz konusu Derecelendirme Raporu ekte bilgilerinize takdim edilmektedir.
www.otokar.com.tr web adresinde de önceki raporların yanısıra yayımlanacaktır.
Ayrıca
şirketimizin
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin
defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için
gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz
Download

Özel Durum Açıklama Formu – 19.03.2015