7 Bölge 7 Üniversite Sertifikalı Eğitim Programı
Program, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Borsa İstanbul
A.Ş. ve Takasbank’ın görevlendirdiği konuşmacılar ile gerçekleşmekte olup kontenjanı 50
öğrenci ile sınırlıdır. Önceki yıllarda gerçekleştirdiğimiz 3 gün süreli sertifikalı eğitim
programıdır.
Bu eğitim de Üniversite sermaye piyasası sektörü işbirliğini artırabilmek için, 20102011 eğitim ve öğretim yılında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul (BİAŞ),
Takasbank ve Birliğimizin katılımları ile “Kurumlar Türkiye Sermaye Piyasasını Anlatıyor”
başlıklı iki saat süreli seminerler, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında bir veya iki gün süreli
“Sermaye Piyasası Bilgilendirme Seminerleri” adı altında düzenlenmiştir. Öğrencilerin
kariyer seçimlerine katkıda bulunmak amacıyla kariyer günleri etkinliklerine katılım
sağlanmış ayrıca öğrencilere sermaye piyasası ve aracı kuruluşlar konularında detaylı bilgi
verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun görevlendirmesi ve Birliğimizin organizasyonu ile
Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesindeki yedi üniversitede lisans düzeyindeki öğrencilere
yönelik olarak düzenlenen 3 gün süreli “7 Bölge 7 Üniversite” sertifikalı eğitim
programlarına devam edilmektedir.
Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri hedef kitle olarak
belirlenmiş olup düzenlenen sertifikalı eğitim programına katılan öğrencilere sermaye
piyasaları ve kurumları tanıtılmakta ve sermaye piyasalarında kariyer olanaklarına ilişkin bilgi
verilmektedir.
“7 Bölge 7 Üniversite” sertifikalı eğitim programı 2014-2015 akademik takvim yılında
aşağıda belirlenen üniversitelerde dördüncü kez planlanmıştır.
7 Bölge 7 Üniversite Sertifikalı Eğitim
Programları
Üniversite
İl
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında
Mustafa Kemal Üniversitesi
Hatay
Fırat Üniversitesi
Elazığ
Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi
Muğla
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Kilis
Konya
Çorum
Kocaeli
Bölge
Etkinlik Yılı
Akdeniz Bölgesi
Doğu Anadolu Bölgesi
2013-2014
İlk Defa
Ege Bölgesi
Güneydoğu Anadolu
Bölgesi
İç Anadolu Bölgesi
Karadeniz Bölgesi
Marmara Bölgesi
2010-2011
2013-2014
2013-2014
2011-2012
2011-2012
Download

7 Bölge 7 Üniversite Sertifikalı Eğitim Programı