Özel Borçlanma Araçlarına İlişkin Menkul Kıymet İhraç Bilgileri
İhraçcı Adı
Menkul Kıymet Türü
SPK dan alınan nominal ihraç izni
İhraç Miktarı (Nominal Olarak)
Kalan İhraç Limiti
M.K nominal değeri
İhraç Türü
Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.
İhraç Fiyatı
İhraç / Talep Toplama Tarihi
Vade Başlangıç Tarihi
İtfa/Vade Tarihi
1.-TL
Tahvil
100.000.000.-TL
100.000.000.- TL'na kadar satış yapılabilecektir.
Satıştan sonra kesinlik kazanacaktır.
1.-TL
Nitelikli Yatırımcıya Satış
19 Aralık 2013
23 Aralık 2013
19 Aralık 2016
1. Kupon24.03.2014 2. Kupon: 23.06.2014 3. Kupon: 22.09.2014 4.
Kupon: 22.12.2014 5. Kupon: 23.03.2015 6.Kupon: 22.06.2015 7.
Kupon: 21.09.2015 8. Kupon: 21.12.2015 9.Kupon: 21.03.2016 10.
Kupon: 20.06.2016 11. Kupon: 19.09.2016 12. Kupon ve Anapara
Ödemesi: 19.12.2016
Kupon Tarihleri ve adedi
Faiz Türü - Oranı
İhraç Para Birimi
Hazine Garantisi var mı?
Teminat var mı?
Nama/Hamiline?
Anapara ve Kupon Ayrıştırlmış mı?
İşlem Göreceği Borsa/ Pazar
Saklama Merkezi Adı
Anapara Geri Ödeme Şekli
Amortisman Planı var mı? Detaylar?
Yükleniciler - Aracı kurum isimleri
Değişken
Diğer Gerekenler Evraklar
İhraçcı Genel Bilgileri Formları / Şirket Ana Sözleşmesi
SPK Bülten kayda alma numarası
İhracın belgesinin onayı 2013/41 sayılı SPK Bülteni'nda
yayınlanmıştır.
TL ihraç
Hayır
Hayır
Hamiline
Hayır
BİAŞ Kot dışı Borçlanma Araçları
MKK
Defaten vade sonunda
Hayır
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yüklenim bulunmamaktadır.)
-
KAP'ta Yayınlanan Sirkülerin Tarihi
İlgili ve önemli açıklamalar veya diğer ilgili
evraklar vs….
-
UzunVad. Borçlanma Araçı/ Para Piyasası Uzun Vadeli Borçlanma Aracı
Aracı
Takasbank Tarafından Doldurulacak Kısım
Tahsis edilen ISIN kodu
1
Özel B.A. Menkul Kıymet Formu
Ek-1,2 Ihraç Bilgi Formu-son
06.05.2014
Download

İhraç Bilgi Formu