EK-2
ESENYURT İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
EĞİTİM ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
1
2
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Okullarda Sağlık Eğitimleri Vermek
Resmi Yazı veya Telefon ile Bildirmek
7 Gün
İlçemizdeki Halka ,Kurum ve Kuruluşları Halk Eğitimi
Vermek
Resmi Yazı veya Telefon ile Bildirmek
7 Gün
RUH SAĞLIĞI PROGRAMLARI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
1
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Ruh Hastaları Hakkında dilekçe (Akıl hastalığı sebebiyle
Hasta Yakınının Dilekçesi
Kişinin Hastalığına
tedavi kabul etmeyen, çevreye zarar veren ancak
İlişkin Bilgi ve Belgeler(Hastalık Raporu.vb)
korunma ve tedavi altına alınması gereken kişilerin
sevklerinin sağlanması
OBEZİTE,DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
HİZMETİN ADI
Obezite Danışma Birimine Başvuran Vatandaşlara
Eğitim Vermek , Davranış Değişikliği Kazandırmak
3 Gün
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Hasta Obezite Birimine Kimlik Aslı ile Başvurması ve
İzlem Kartı Çıkarılır.
1 Gün
1
KANSER ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
İlçemizde Kurum ve Kuruluşlarda Halk Eğitimi Vermek
Kanserde Erken Teşhisin Önemini Anlatmak
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Resmi Yazı veya Telefon ile Bildirmek
7 Gün
1
TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
İlçemizde Sınırları Dahilinde Ölenleri Ölüm Bildirim
Formunu Üst Yazı İle İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne İletmek.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Nüfus Cüzdan Aslı
Bildirim Formu
Ölüm
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
10 Gün
1
2
3
İlçemizde Aile Hekimliği Birimlerinden Gelen Evde Sağlık Evde Sağlık Hzimetleri Formu ve Resmi Yazı
Hzimetleri Formu ve Resmi Yazılarını Halk Sağlığı
Müdürlüğüne İletmek
Hasta kişinin Aile Hekimliği Birimine Bilgi Vermek
Evde Sağlık Hizmetlerinin Takibini Yapmak
1 Gün
7 Gün
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
1
Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Kimlik Fotokopisi
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Tercih Fomru 3 Gün
AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİŞRME ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NOSIRA
NO
HİZMETİN ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
Aile hekimliği bilgi sistemi
1) EK - 1 (18 yaşını dolduranlar için ayrı form)
2) Kimlik Fotokopisi1) EK - 1 (18 yaşını dolduranlar için
ayrı form)
2) Kimlik Fotokopisi
7 GÜN
Dilekçeler (aile hekimi olmayan ve aile hekimliği değişiklik
taleplerinde)
1) Dilekçe (18 yaşını dolduranlar için ayrı form)
2) Kimlik Fotokopisi1) Dilekçe (18 yaşını dolduranlar için
ayrı form)
2) Kimlik Fotokopisi
7 GÜN
1
2
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Yokluk Belgesi
2- Vatandaş Bilgileri1- Yokluk Belgesi
Göç bildirimleri (toplum sağlığı merkezine gelen ve bildirilen) 2- Vatandaş Bilgileri
5 GÜN
5
Aile hekimliği biriminden gelen
doğum beyan tarihi değişikliği ile
ilgili değişiklikAile hekimliği biriminden gelen
doğum beyan tarihi değişikliği ile
ilgili değişiklik
2-Kimlik fotokobisi1-Doğum beyan tutanağı
2-Kimlik fotokobisi
1 GÜN
6
Aile hekimliği biriminden gelen
aşı takvimi değişikliği ile ilgili
değişiklikAile hekimliği biriminden gelen
aşı takvimi değişikliği ile ilgili
değişiklik
1-Tutanak
2-Aşı kartı1-Tutanak
2-Aşı kartı
1 GÜN
7
Aile hekiği biriminden gelen
hatalı gebelik bildirimi ve
sonlandırılması ile ilgili değişiklikAile hekiği biriminden gelen 1-Tutanak
hatalı gebelik bildirimi ve
2-Gebe ve Loğusa İzlem Kartı1-Tutanak
sonlandırılması ile ilgili değişiklik
2-Gebe ve Loğusa İzlem Kartı
3
1-Doğum beyan tutanağı
1 GÜN
STOK YÖNETİM BİRİMİ/MALİ İŞLER ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
HİZMETİN ADI
1
Stok Yönetim İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Resmi Yazı
2-Dilekçe
3-Fatura
4-Taşınır İşlem Fişi
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
7 Gün
ÇOCUK ERGEN VE KADIN ÜREME SAĞLIĞI ŞUBESİ HİZMET STANDARTI TABLOSU
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1
Aile Planlaması Danışmanlık Hizmetleri
Vatandaş / TC.Kimlik Numarası
30 Dk
2
Aile Planlaması RİA Uygulaması
Vatandaş / TC.Kimlik Numarası
30 Dk
3
Aile planlaması Hizmetleri Malzeme Temini
Aile Hekimleri/Malzeme İstem Formu;üst yazı ile
5 gün
4
Yenidoğan Tarama Programı (Topukkanı) Hastaneden
Vatandaş / Bebeğin annesi veya babasının Kuruma
ve Aile Hekimliği Birimlerinden gelen Topukkanı
gelerek dilekçe vermesi ile işleme konur.
sonuçlarını öğrenmek isteyen aileler için.
15 Dk
5
Guthrie Kağıdı İstemi
Aile Hekimleri ve Hastane / Talep üzerine temin
edilir.
10 Dk
6
Yenidoğan İşitme Tarama Programı
Hizmetin yürütülmesinin denetimi ve takibi
günlük
7
Aile Hekimliği Birimleri ile yapılan yazışmalar
Aile Hekimleri/Çocuk,Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı
Hizmetleri Hakkında bilgilendirme amaçlı yazışmalar
yapılır.
2 gün
SIRA NO
8
İstatistik Çalışmaları
9
Gebliz Şifre Talebi
Aile Hekimleri ve Hastane / Çalıştığı Kurum ,isim ve
Kimlik Numarasının mail yolu ile bildirilmesi
1 gün
10
Gebliz Denetim
Aile Hekimleri ve Hastane /Çocuk ,Ergen,Kadın ve
Üreme Sağlığı Hizmetlerinin kayıt takibi için Gebliz
sistemi kullanım kontrolü 6 ayda bir yapılır.
1 Saat
11
Gebe Demir-Gebe Dvit Destek Programı
Aile Hekimleri / Malzeme İstem Formu;Üst Yazı
5 Gün
1 Ay
12
Bebek Demir-Bebek Dvit Destek Programı
13
Eğitim Planlamaları(Bebek
Üreme Sağlığı
14
Misafir Anne Uygulaması
Dostu-RİA
Aile Hekimleri / Malzeme İstem Formu;Üst Yazı
Uygulamaları
Aile Hekimleri / Eğitim Talebi
5 gün
1 Hafta
Vatandaş / Aile Hekimliği Birimine başvuru sonrası
resmi yazışmaların yapılması ve takibi
1 gün
BULAŞICI HASTALIKLAR ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI
SIRA NO
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Okul Aşılama Çalışmaları
Kurum Amirince Onaylanmış Üst Yazı
5 Gün
2
Tüberkülozlu Hastalar
Şahıs Başvurusu ve Resmi Üst yazı
2 Gün
3
Kızamık Eliminasyon Programı Kapsamında Aşılama Ve
Filyasyon Çalışmaları
4
5
Bildirimi Zorunlu Hastalıklar Dahilinde olan Hastalıkların
Filyasyon Çalışması
1 gün
Mail ile Temaslı Bildirimi
1 Ay
Resmi Yazı
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Eğitim(Halk ve Muhtarların
Eğitimi)
Resmi Yazı
5 Gün
ÖZLÜK İŞLERİ VE ATAMA ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
1
Kurum İçi Naklen Atama
2
Hizmet Puanına İtiraz
3
Yurt Dışı İzin İsteği
4
Hizmet Birleştirme
5
Öğrenim Değerlendirmesi
6
İstifa
7
İstifa (657 Doğum ve Askerlik Nedeniyle)
8
Ücretsiz İzin
9
Ücretsiz İzin (Doğum ve Askerlik Nedeniyle)
10
Seçimler nedeni ile İstifa
11
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
12
13
14
Emeklilik İşlemleri
Malulen Emeklilik
Askerlik Boçlanması
15
Hizmet Borçlanması (Doğum Nedeniyle)
16
Kimlik Bilgisi Güncelleme
17
Becayiş İşlemleri
18
Mazeret Ataması
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Dilekçe
Dilekçe
İtirazına Esas
Belgeler
Dilekçe
Kişi Dilekçesi
Hizmet Belgesi
Prim Ödeme Gün Sayısı
Dilekçe
Diploma (noter tasdikli
ve Kurum Onaylı Fotokopisi)
Dilekçe
Dilekçe
Doğum Öncesi İzin
Belgesi
Doğum Raporu
Doğum Sonrası İzin Belgesi Askerlik Sevk Belgesi
Dilekçe
Dilekçe
Askerlik Sevk Belgesi
Dilekçe
Dilekçe
Belgesi
Emeklilik Formu
Dilekçe
Dilekçe
Dilekçe
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
7 GÜN
7 GÜN
Doğum Raporu
7 GÜN
7 GÜN
Sınav Sonuç
Raporun Aslı
Terhis Belgesi
Doğum Belgesi
Dilekçe
Kimlik Fotokopisi
Becayiş Yapmak İstediğine Dair Dilekçe, Becayiş
Yapmak İstediği Kişinin Dilekçesi
Eş Görev Belgesi , Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
,Atama Talep Formu,Dilekçe
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
30 GÜN
SIRA NO
1
2
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN ADI
Sağlık Kuruluşlarında Şiddet Vaka'ları
Olay Tutanağı Kişinin Bizzat Başvurusu Adli Yardım
İçin Mağdur Personelin Dilekçeyle Başvurusu
1 Gün
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
1-İş Veren Bulunduğu İlçe Toplum Sağlığı Merkezine
Başvurur(Telefon yada Gelerek) 2-İşverene
Başvuru Dosyası Hazırlaması İçin Dilekçe Örneği İle
İşyeri Tanıtım Bilgi Formu Verilir yada email atılır.
3-İşveren İşyeri Tanıtım Bilgi Formunda İstenen
Evrakları ve Bilgileri Hazırlayarak Dilekçesi İle
Beraber İlçesindeki Toplum Sağlığı Merkezine
Teslim Eder.
1 Gün
TÜTÜN VE DİĞER BAĞIMLILIK YAPICI MADDELER ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
1
HİZMETİN ADI
ŞİKAYET SONLANDIRMASI (Dumansız Hava Sahası
Sistemi Üzerinden ,Telefon)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Tablete düşen şikayetler
yapılan şikayetler
Telefon yoluyla
2
Sigara Bırakma Konusunda Danışmanlık Hizmeti
Kişilerin bizzat başvuru talepleri
ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
1
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
HİZMETİN ADI
Şikayet
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Kaymakamlık Makamı Havaleli Dilekçe
2
5 lt. Ve Üzeri PC.Ambalajlı Geri
Dönüşümlü Damacana Su Satış
Yeri Ruhsatı Verilmesi
3
5 lt. Ve Üzeri PC.Ambalajlı Geri
Dönüşümlü Damacana Su Dağıtım
Araçları İçin Su Nakil Aracı İzin Belgesi
1-Başvuru sahibinin imzasını taşıyan Esenyurt
Kaymakamlığına verilmiş iş yeri açma isteği ile ilgili
dilekçe
2-Suyu satın aldığı bayi ile yapılan sözleşme
3-Kaynak Suyu İşletme Ruhsatı Fotokopisi
4-İşyerinin krokisi
5-Vergi Levhası
6-İkametgah Senedi
7-Nüfus cüzdanı örneği
1-Başvuru sahibinin imzasını taşıyan Esenyurt
Kaymakamlığına verilmiş su nakil araçı izin belge
başvurusu ile ilgili dilekçe
2-İş yeri ruhsatı
3 -Suyu satın aldığı bayi ile yapılan sözleşme
4-Araç Ruhsatı Fotokopisi
5-Araçın arka ve önden görünümlü fotoğrafı
DİSİPLİN VE STRATEJİ BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra No
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
2 Saat
1 İş Günü İçerisinde En
Yakın Sigara Bırakma
Polikliniğine Yönlerdirme
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
15 Gün
30 GÜN
30 GÜN
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Vatandaş Talep Şikayeti
Dilekçe veya e-posta Şikayeti
30 GÜN
2
BİMER
Dilekçe veya e-posta Şikayeti
30 GÜN
3
SABİM
Dilekçe veya e-posta Şikayeti
15 GÜN
"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya
yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."
Adı Soyadı
Görev Ünvanı
Adresi
Tel.Numarası
Faks Numarası
e-posta Adresi
İLK MÜRACAAT YERİ
Dr. Hakan BÜYÜKAŞIK
Esenyurt TSM Sorumlu Hekimi
Atatürk Mah. Atatürk Cad. Karakol Sk.
No.Bila Kıraç / Esenyurt /İSTANBUL
0 212 853 65 62 /853 77 52 / 853 63 28
0212 854 00 17
[email protected]
Ekrem İNCİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Kaymakam
Esenyurt Kaymakamlığı
0 212 699 41 43
0 212 620 54 87
[email protected]
Download

Esenyurt İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Hizmet Standartları