HAMMADDE
TEHLİKE ANALİZLERİ VE KKN BELİRLEME
B
KIRMIZI ET
GURUBU
-1-
F
K
BAHARAT
GRUBU
-2-
B
F
S.2 Bu aşama, incelenen tehlikeyi yok edebilir yada kabul
edilebilir seviyelere indirebilir mi?
- HAYIR’ sa S.3’ e gidin
- EVET’ se bu aşama bir CCP’ dir
ŞİDDET
OLASILIK
Öldürücü:4 %76-100:4
Orta şiddet:3 %51-75:3
Düşük
%26-50:2
şiddet;2
%1-25:1
Önemsiz:1
%0:0
3
3
3
3
3
RİSK SKORU
(ŞİDDET X
OLASILIK )
HAMMADDE
BASAMAĞI
TEHLİKE TÜRÜ
S.1 Belirlenen tehlikeyle ilgili önleyici
faaliyetler var mı?
- HAYIR’ sa Prosesi gözden geçir
- EVET’ se S.2’ ye gidin
2
2
2
2
2
DÖK. NO
TEH-00
REV NO.
00
YAYIN TARİHİ
REV. TARİHİ
SAYFA NO.
1/2
S.3 Belirlenen tehlikelerle ilgili kontaminasyon kabul S.4 Daha sonraki proses aşamaları tehlikeyi yok
edilebilir seviyelerin üstüne çıkabilir mi?
edebilir yada kabul edilebilir seviyelere indirebilir mi?
- HAYIR’ sa bu aşama bir CCP değildir.
- HAYIR’ sa bu aşama bir CCP’ dir.
- EVET’ se S.4’ e gidin
- EVET’ se CCP değil
CCP Numarası
POTANSİYEL TEHLİKE
ÖNLEYİCİ TEDBİR
S1 S2 S3 S4 KARAR
6
Uygun olmayan sıcaklıkta sevkıyat yapılması sonucu
hammadde de patojen gelişmesi,
Kokuşmuş, yeşillenmiş, çözünüp tekrar dondurulmuş
et/parça et kabulü
Vakum ambalajlı ürünlerde ambalajın açık kalması,yeterli
vakum yapılmaması.
Raf ömrü dolmuş ürün kabulü,
Sevkıyat araçlarının ve ürün sıcaklık kontrolü,
Duyusal kontrol,
Hammadde kabul talimatı uygun olarak kabul
edilmesi,
Dezenfeksiyon raporu ve analiz raporlarının
tedarikçiden istenmesi ve kontrol edilmesi,
-Ambalajlı ve vakumlu ürünlerde ambalaj
kontrolü,
E H H - O-ÖGP
6
Kıl,metal parçası vb. yabancı madde çıkması.
Gıda taşımaya uygun temiz olmayan bir araçla taşıma
sonucu ürüne bulaşma olması.
Ürünün duyusal kontrolü.
Şartlı kabul, üretim sırasında fark edilirse ürün
iadesi.
Araç temizliği kontrolü.
E H H - O-ÖGP
6
Aynı araçta kimyasal madde taşınması sonucu kimyasal
bulaşması.
6
*Baharat tebliğinde belirtilen limitler üzerinde patojen
mikroorganizma içeren ürün kabulü.
*Uygun taşıma yapılmaması sonucu ürüne kontaminasyon
*Taşıma koşullarının uygunsuzluğundan kaynaklı Limitler
üzerinde patojen mikroorganizma üremesi.
*Haşere aktivitesi sonucu ürüne patojen bulaşması ve
gelişmesi
6
*Hammaddede taş, cam, metal parçası vb. bulunması.
*Taşıma koşulları ve ambalajın yırtık / açık vb. olması
sonucu ürüne metal ve ambalaj malzemeleri bulaşması.
Tedarikçiden analiz raporlarının istenmesi.
Araç temizliği kontrolü ve araçta gıda dışı
malzeme taşınmaması.
E H H - O-ÖGP
*Taşıma aracının kontrolleri
*Tedarikçiden Türk Gıda Kodeksi referans
alınarak mikrobiyolojik analiz raporu alınması
*Ön Koşul programlarına uyum
ürün iadesi.
E H H - O-ÖGP
*Taşıma aracının kontrolleri.
*Şartlı kabul
*ürün iadesi.
*Ön *Koşul Programlarına uyum
*Satınalma Şartnamelerine Uygunluk
E H H - O-ÖGP
HAZIRLAYAN
ONAY
GGYS EKİP LİDER
GENEL MÜDÜR
http://www.adlbelge.com/iso-22000-pdf.html
HAMMADDE
TEHLİKE ANALİZLERİ VE KKN BELİRLEME
BAHARAT
GRUBU
-2-
K
S.2 Bu aşama, incelenen tehlikeyi yok edebilir yada kabul
edilebilir seviyelere indirebilir mi?
- HAYIR’ sa S.3’ e gidin
- EVET’ se bu aşama bir CCP’ dir
ŞİDDET
OLASILIK
Öldürücü:4 %76-100:4
Orta şiddet:3 %51-75:3
Düşük
%26-50:2
şiddet;2
%1-25:1
Önemsiz:1
%0:0
RİSK SKORU
(ŞİDDET X
OLASILIK )
HAMMADDE
BASAMAĞI
TEHLİKE TÜRÜ
S.1 Belirlenen tehlikeyle ilgili önleyici
faaliyetler var mı?
- HAYIR’ sa Prosesi gözden geçir
- EVET’ se S.2’ ye gidin
TEH-00
REV NO.
00
YAYIN TARİHİ
REV. TARİHİ
S.3 Belirlenen tehlikelerle ilgili kontaminasyon kabul
edilebilir seviyelerin üstüne çıkabilir mi?
- HAYIR’ sa bu aşama bir CCP değildir.
- EVET’ se S.4’ e gidin
POTANSİYEL TEHLİKE
DÖK. NO
SAYFA NO.
2/2
S.4 Daha sonraki proses aşamaları tehlikeyi yok
edebilir yada kabul edilebilir seviyelere indirebilir mi?
- HAYIR’ sa bu aşama bir CCP’ dir.
- EVET’ se CCP değil
CCP Numarası
ÖNLEYİCİ TEDBİR
S1 S2 S3 S4 KARAR
E H H - O-ÖGP
3
2
6
*Üründe limitler üzerinde aflatoksin bulunması.
*Taşıma esnasında ürüne kimyasal bulaşı.
Tedarikçiden Türk Gıda Kodeksi referans alınarak
her analiz raporu alınması
*Her hammadde geldiğinde araçlarıın araçın
temizlik kontrolü.
*Ürün iadesi
3
2
6
*Ürüne toz,kıl vb. bulaşması
* Ürüne toz,kıl vb. bulaşması
E H H - O-ÖGP
*Araç temizliği kontrolü ve araçta gıda dışı
kimyasal taşınmaması.
*Gıdaya uygun ambalaj üretim izin sertifikasının
tedarikçiden istenmesi
* Tedarikçiden Migrasyon Sertifikaları alınması
E H H - O-ÖGP
* MSDS istenmesi,
E
H
H
-
ÖGP
E
H
E
H
O-ÖGP
E
H
E
H
O-ÖGP
E
H
E
H
O-ÖGP
B
AMBALAJ
MALZEMELE
Rİ
-5-
F
K
3
2
6
*Aynı araçta gıda dışı kimyasal madde taşınması sonucu
kimyasal bulaşması.
*Ambalaj malzemelerinin gıdaya uygun olmaması sonucu
ürüne kimyasal migrasyon
3
2
6
MSDS (Güvenlik Sertifikası) olmayan kimyasal kabulü,
KİMYASAL
MADDELER
-6HAŞERE
KONTROL
İLAÇLARI
-7-
B
F
K
3
2
6
SU
-8-
B
4
3
12
F
K
3
2
6
K
B
F
*Personel ve ekipmandan kaynaklı patojen mikroorganizma *MSDS istenmesi,
*Profesyonel ilaçlama firması ile çalışmak.
kontaminasyonu
Limitler üzerinde patojen mikroorganizma içermesi
*Periyodik mikrobiyolojik doğrulama analizleri,
*Limitler üzerinde ağır metal içeriği
Periyodik kimyasal analiz,
HAZIRLAYAN
ONAY
GGYS EKİP LİDER
GENEL MÜDÜR
Download

HAMMADDE TEHLİKE ANALİZLERİ VE KKN BELİRLEME