ro
BORSA
{b!l
ı:l45:l
Sayı
BİAŞ-30-GDD-Oıo.07-
Konu
Bosna Hersek Saraybosna Borsası SASXIO Endeksine
dayalı vadeli İşlem sözleşmelerinin VİOP'ta işleme açılması
JSTANBUL
0.81/:1"/2014
Genel Mektup No: ~ 2.3J.
Finansal Türev Ürünler Piyasası Bölümü
Sayın Üyemiz,
İlgi ,: 22/07/2014 tarihli ve 458 sayılı Vadeli Işlem ve Opsiyon Piyasası lşleyiş Esaslannda
Değişiklik Genelgesi
İlgi'de yer alan 458 sayılı Vadeli Işlem ve Opsiyon Piyasası İşleyiş Esaslan Değişiklik
Genelgesi ile, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) "'The Sarajevo
Stock Index 10" (SASXıO) endeksine dayalı vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılmasının
planlandığı duyurulmuş, sözleşmenin asgari unsurlan 433 sayılı Vadeli İşlem ve Opsiyon
Piyasası İşleyiş Esaslan Genelgesi'ne eklenmiştir.
Teknik hazırlıkları tamamlanan SASXıo Endeksi vadeli işlem sözleşmeleri 15 Aralık 2014
Pazartesi günü işleme açılacaktır. Bu çerçevede, ıı Aralık 2014 gün sonunda yayınlanacak
mevcut sözleşmeler dosyası SASX ıO Endeksi vadeli işlem sözleşmelerini de içerecektir.
Açılacak olan vadeli İşlem sözleşmelerine ilişkin bilgiler ekte verilmiştir:
Diğer taraftan, SASXıo Endeksi vadeli işlem sözleşmelerine ilişkin SPAN parametreleri
Takasbank tarafından aynca duyurulacak ve Takasbank internet sitesinde de yayınlanacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılanml.,
Dr, M. ıbrahim TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
EK: Açılacak olan SASX iO Endeksi vadeli işlem sözleşme bilgileri (I Sayfa)
80fsa istanbul A.Ş.
Reşitpaşa Mahatlesi
Tuncay Artun Caddesi
Emirgan34467 istanbul
L
T: +90 212296 21 00
F:+90 212 298 25 00
wwwborsaistanbulcom
EK: Açılacak Olan SASXIO Endeksi Vadeli İşlem Sözleşme Bilgileri
ı Dayanak Varhk:
Pazar Kodu
YEFA
YEFI
YEFO
i Sözleşme
Tipi:
i SASXIO
Yenİ Pazar Adı
Yabancı Endeksler Vadeli İslem AP
Yabancı Endeksler Vadeli İslem İp
Yabancı Endcksler Vadeli İslem ÖEP
iF SASXIO
Açılacak Olan Sözleşmeler:
F SASxıoııl4S0
iF SASxıooılSS0
Download

25-28 Mart 2015 Özel Sporcular Türkiye Şamp. Antalya/Kemer