RoDRİGo TIK§TİL §AI{AVİ VE TİCARET A.Ş.,NiN a3 l w l 2ot4 T ARİ$İNDE YAP|LAN
2014 Yıtl o[AĞANÜsTÜ GENEL KuRutToPLANTı§ıNDA HAZıR BULUNANıAR tİsTEsı
Marmara Mah.önder Cad.
ihlas marmara evleri A-11
B.düzü -lstanbul
Marmara Mah.Önder Cad,
lhlas marmara evleri A-11
BoRsA Dışl t2 lo7
l2afi
B.düzü Jstanbul
BoRsA Dlşl t2 lo7 I2ö].'2
İhlas marmara evleri A-11
B.düzü Jstanbul
BoRsA Dışı l2 /o7
ıhlas marmara evl€ri A-11
8.düzü -istanbul
Adnan l(abveci Mah.Y,Sultan
l2ol2
selim blvJafer cad no:10
4,981,990
ToPtANTl BAşKAN|
TOPLANTl BAŞKAN YARD|Mclsl
Ayfer GÜtTEKi
Dl Q9ş..\
aI-4 ,l^-/ )
-İr.,\eL
l
şin(ETiN SERMAYESi VE PAYLARıN lTiBAfil DEĞERi
AsGARi ToPLANT| NıSABı
ıvırvcur roiı-aı,ıTl NlsABı
7,o85,o0oTL
t,77t,25orl
4,981,990 Tt
Hazır Bulunanlar Li§tesinde gösterilen ortakhk ve sermaye
yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.
YöNET|M (uRUltJ aAşKANı
İC.
_ı{cdcİ
Kısts
,/
İsT
v.i"}, No| 47o oo9
Pil-_ Siic jl :.iş]4d!}S
Download

METSAN KAUÇUK - Lastik Kaplama