T.c
BEşiKTAş KAvMAKAMLIĞI
İlçe Hakem Heyeti Başkan!ığına
şirnvrrçi
AD, SoyAD, T.C. No:
ADRES-TEL :
.............
şiKAyET roiı-eııı:............FİRMASI ( ünüılü nı-oıĞıııIz yER yA DA
ADRES:.........
şİKAvET KoNUSU:
AÇIKLAMA:
..
Ad Soyad:
imza
:
Tarih
:
irrıaıırçIsl...
)
Download

şirnvrrçi AD, SoyAD, T.C. No: