Özel Durum Açıklaması (Genel)
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi,
Sokullu Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL
: (216) 635 35 35 - (216) 636 36 36
: [email protected]
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri
İle İlişkiler Biriminin Telefon ve
Faks Numarası
Yapılan Açıklama Ertelenmiş
Açıklama mı?
Özet Bilgi
: (216) 635 35 35 - (216) 636 36 36
: Hayır
: Satma Hakkı Talepleri Hakkında
09.02.2015
AÇIKLAMA:
İLGİ: 14.11.2014, 17.11.2014, 16.12.2014 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na
iletilen özel durum açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği
çerçevesinde; Hakim Ortaklarımız dışındaki ortaklarımızın sahip oldukları payları hakim
ortaklardan BNP Paribas Fortis Yatırımlar Holding A.Ş.'ye satma hakları kapsamında
09.02.2015 günü Bankamıza ulaşan talepler aşağıda verilmiştir.
Satma
Hakkını Toplam Lot Adet Sermayedeki Pay
Toplam Satma Hakkı
Kullanmayı
Talep (Nominal TL)
Oranı
Bedeli
Eden Ortak Sayısı
208.872,550 TL
% 0,0095
509.022,44 TL
5
Saygılarımızla,
Download

Ortaklıktan Çıkma ve Satma Hakkı Kapsamında Satma Hakkı