ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı
Adresi
Telefon ve Faks no
E-posta adresi
Yatırımcı İlişkileri ve Finansal İletişim
Tarih
Konu
:
:
:
:
:
:
:
Denizbank A.Ş.
Büyükdere Caddesi No:106 34394 Esentepe İstanbul
Telefon: (212) 355 08 00 Faks: (212) 336 30 80
[email protected]
Telefon: (212) 336 41 72 Faks: (212) 354 85 00
12 Şubat 2014
GMY Atamaları
BORSA İSTANBUL A.Ş.
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum:
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 29.01.2014 tarihli toplantısında;
 Bankamızda Mali İşler Grubu Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Ruslan ABİL’in Grup Raporlama ve
Aktif Pasif Yönetimi Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına
haiz olduğu B Grubu imza yetkisinin devamına,
 Bankamızda Mali İşler Grubu Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama Grup Müdürü olarak görev yapmakta
olan Önder ÖZCAN’ın Yönetim Raporlama ve Bütçe Planlama Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanmasına ve kendisine Bankamız adına B Grubu imza yetkisi verilmesine,
 Bankamızda Yönetim Hizmetleri Grubu İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grup Müdürü olarak görev
yapmakta olan Necip Yavuz ELKİN’in İnsan Kaynakları ve Deniz Akademi Grubundan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu B Grubu imza yetkisinin devamına,
 Bankamızda Anadolu 2 Bölge Müdürü olarak görev yapmakta olan Burak KOÇAK’ın KOBİ Bankacılığı
Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu B Grubu
imza yetkisinin devamına,
 Bankamızda Perakende Bankacılık Grubu Kitle Bankacılık Satış Yönetimi Grup Müdürü olarak görev
yapmakta olan İzzet Oğuzhan ÖZARK’ın Perakende Bankacılık Satış Grubundan sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu B Grubu imza yetkisinin devamına,
 Bankamızda Hazine, Finansal Kurumlar, Özel Bankacılık Grubu Özel Bankacılık Grup Müdürü olarak görev
yapmakta olan Cemil Cem ÖNENÇ’in Özel Bankacılık Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak
atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu B Grubu imza yetkisinin devamına,
 Bankamızda Grup Müdürü statüsünde Risk Yönetimi Başkanı olarak görev yapmakta olan Sinan YILMAZ’ın,
Genel Müdür Yardımcısı statüsünde Risk Yönetimi Grubu Başkanı olarak atanmasına ve Bankamız adına
haiz olduğu B Grubu imza yetkisinin devamına,
karar verilmiş ve BDDK’dan alınan izinler doğrultusunda atamaları gerçekleştirilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu,
bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Denizbank A.Ş.
Download

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Denizbank A