KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. Kira Sertifikası İhracı ile İlgili Genel Bilgiler (175 Gün Vadeli)
Kaynak Kuruluş
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Fitch Rating
Kaynak Kuruluş Kredi Notu
Ulusal Notu – AAA
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para – BBB
Görünüm – Her iki not için «Durağan»
İhraççı Kuruluş
KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş.
İhraç Tutarı
175 gün vadeli kira sertifikası ihraçları için toplam 70.000.000,-TL
Menkul Kıymet Tanımı
Özel Sektör Kira Sertifikası
ISIN Kodu
TRDKTVK51511
Ana Para ve Getiri Ödemesi
175 gün vadeli kira sertifikası anapara ve getiri ödemesi vade sonunda bir seferde yapılacaktır.
Menkul Kıymet Vadesi
175 gün
Varlık Kompozisyonu
Finansal Kiralama ve Diğer Kira Sertifikaları (%51)
Emtia Alım Satımı (%49)
Satış Yöntemi
Nitelikli Yatırımcılara Satış
Talep Toplama Tarihi
18 – 19 Kasım 2014
Vade Başlangıç Tarihi
20 Kasım 2014
Vade Bitiş Tarihi
14 Mayıs 2015
Kira Sertifikası Bedeli
1,00 TL
Getiri Oranı Belirleme Yöntemi
175 gün vadeli kira sertifikalarının getiri oranının hesaplanmasında TRT130716T18 ISIN kodlu DİBS baz alınacaktır.
İlgili DİBS’in 17.11.2014 tarihinde BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nda aynı gün valörlü işlemlerde oluşan ağırlıklı
ortalama bileşik faiz oranı kullanılarak 175 gün için hesaplanacak basit getiri oranına 80 (seksen) baz puan ilave
edilerek ihraç edilecek kira sertifikasının getiri oranı tespit edilecektir.
Talep toplama süresinin son günü olan 19.11.2014 tarihinde aynı yöntemle ikinci bir hesaplama daha yapılacak ve
bulunan getiri oranlarından yatırımcı lehine olan getiri oranı kullanılacaktır.
Yetkili Aracı Kurum
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Piyasa
BIAS Kesin Alım Satım Pazarı (Kot Dışı)
Download

İL çALIŞMA GRUBU TARAFINDAN BÖLGE çALIŞMA GRUBUNA