Türkiye Bankalar Birliği
Genel Sekreterliği’ne
17/06/2014
İlgi: 04 Mart 2014 tarih ve İsviçre Frangı veya Japon Yeni’ne Endeksli Olarak
Kullandırılan Konut Kredilerinin Türk Lirası Cinsinden Yapılandırılması Hakkında
Duyuru (“Tavsiye Kararı”) Hk.
Birliğiniz tarafından yayınlanan ve İlgi’de yer alan Tavsiye Kararınız ile Banka
müşterilerinin 2007-2009 tarihleri arasında kullanmış olduğu, İsviçre Frangı veya
Japon Yeni’ne endeksli konut kredilerinin Türk Lirası cinsinden yapılandırılmasına
ilişkin temel prensipler belirlenmiş ve yapılandırma taleplerinin karşılanması
Bankaların değerlendirmesine bırakılmıştır.
Tavsiye kararı kapsamında Bankamıza başvuruda bulunan müşterilerimizin talepleri
incelenmiş olup kapsam dahilinde olan müşterilerimize Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık 2014 dönemlerinde kredi taksitlerinin CHF/TL döviz kuru 1,70
TL üzerinden hesaplanarak ödeme yapmalarına dair teklif sunulmuştur. Belirtilen
dönem sonrası, kur gelişimine bağlı olarak Bankamızca yeniden değerlendirme
yapılacaktır.
Teklifimize olumlu cevap veren müşterilerimiz ile bu hususta bir mutabakat metni
imzalanmış olup diğer müşterilerimizle sürece ilişkin görüşmelerimiz devam
etmektedir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Fibabanka A.Ş
Download

linkte - Fibabanka