BANKACILIK İŞLEMLERİ KOMİSYON VE ÜCRET BİLGİ FORMU
ÜCRET ADI : HESAP İŞLETİM ÜCRETİ
TANIMI : Vadesiz Türk Lirası/Yabancı Para hesap açan müşterilerin yaptıkları
işlemlerin masrafı olarak vadesiz hesaplarından tahsil edilen dönemsel ücrettir. Hesap
işletim ücreti, müşterimizin bankada mevcut hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri
bazında aşağıda belirtilen vadelerde tahakkuk ve tahsil edilebilir. Belirtilen tutar
üzerinden %5 BSMV tahsil edilir. Hesap İşletim Ücreti, vadesiz TL hesaptan tahsil
edilebileceği gibi TL hesabın bulunmaması ya da bu hesaptaki tutarın yeterli olmaması
durumunda YP hesaptan da TL cinsinden tahsil edilebilir. Hesabın yıl içerisinde
kapatılması halinde, hesabın açık olduğu aylara tekabül eden ücret talep edilebilir.
Kesintisiz olarak, en az yüz seksen gün süreyle hiç bir hesabı hareket görmeyen
finansal tüketicilerden bu süre zarfında hesap işletim ücreti alınamaz. Tahsil
edilemeyen hesap işletim ücreti, tahakkuk tarihinden itibaren en fazla son on iki aylık
dönem için sonradan tahsil edilmek üzere bekletilebilir. Bu dönem zarfında hesap
işletim ücretlerinin tahsili için müşterilere icra takibi yapılamaz, anılan on iki aylık
dönem sonunda hesap işletim ücretlerinin tahsil edilememesi halinde ise bu ücretlere
ilişkin tahakkuklar silinmek suretiyle iptal edilir. Müşteriler, hesap işletim ücretinin
tahsili amacıyla kredilendirilemez.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek mevcut ücretin %50’sine kadar artırım yapılabilecektir.
MASRAFIN ADI
Hesap İşletim Ücreti
MASRAF TUTARI
VADE
7 TL
Aylık(ay sonu)
TAHSİL
YÖNTEMİ
Hesaben
Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş
Merkezi. No:113 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Ticaret Sicil No: 272902 İnternet Site Adresi: www.fibabanka.com.tr
BİO#025T15102014V2
1|7
ÜCRET ADI : GİDEN ve GELEN EFT
TANIMI : Giden eft ücreti, müşterilerin vadesiz hesaplarından veya kasadan karşılığı
nakden alınmak suretiyle diğer yurt içi bankalardaki hesaplarına veya üçüncü şahıs
hesaplarına müşterinin talimatı ile gerçekleştirilen TL cinsinden para transferleri
karşılığı alınan ücrettir. Gelen eft ücreti ise diğer yurt içi bankalardan müşteri adına
veya hesabına gönderilen para transferleri karşılığı tahsil edilen ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek mevcut ücretin %50’sine kadar artırım yapılabilecektir.
İŞLEM/KANAL
MASRAFIN ADI
EFT
MASRAF
TUTARI
Giden EFT
Şube
Giden EFT
Giden EFT
Gelen EFT
İnternet Bankacılığı 0 TL
Telefon Bankacılığı 25 TL
Şube
0 TL
300 TL
VADE
İşlem başına
İşlem başına
İşlem başına
İşlem başına
TAHSİL
YÖNTEMİ
Hesaben/
Kasadan
Hesaben
Hesaben
Hesaben
Gelen veya giden elektronik fon transfer sistemi işlemlerinde, Müşterinin hatası
nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasına ödenen masraflar talep edilecektir.
ÜCRET ADI : HAVALE
TANIMI : Müşterilerin vadesiz hesaplarından veya kasadan karşılığı nakden alınmak
suretiyle diğer müşterilerin bankamız nezdindeki hesaplarına müşterinin talimatı ile
gerçekleştirilen TL ve yabancı para transfer karşılığı tahsil edilen ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAFIN ADI
TL - YP Havale Havale
İŞLEM/KANAL
Şube
MASRAF
TUTARI
VADE
10 TL
İşlem başına
TAHSİL
YÖNTEMİ
Hesaben/
Kasadan
Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş
Merkezi. No:113 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Ticaret Sicil No: 272902 İnternet Site Adresi: www.fibabanka.com.tr
BİO#025T15102014V2
2|7
Havalenin iadesi, reddi, devri ya da havale işlemine dair bilgi değişikliği işlemlerinden
bir kamu kurum ve kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler dışında ücret
talep edilemez.
ÜCRET ADI : GİDEN YP HAVALE
TANIMI : Müşteri YP vadesiz hesaplarından tahsil edilerek yurt dışı bankalar aracılığı
ile kişi ve kurumlara müşterinin talimatı ile transfer edilen bedeller karşılığı alınan
ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAFIN ADI
Transfer bedeli (Şube)
Giden YP Transfer bedeli (İnternet
Bankacılığı)
Swift (Ödeme/değişiklik)
MASRAF
TUTARI
VADE
TAHSİL
YÖNTEMİ
350 TL
İşlem başına
Hesaben
65 TL
İşlem başına
Hesaben
100 TL
İşlem başına
Hesaben
ÜCRET ADI : GELEN YP HAVALE
TANIMI : Yurt dışı bankalar aracılığı ile müşterinin bankamızdaki hesaplarına alacak
kaydedilmek üzere transfer edilen bedeller karşılığı alınan ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAFIN ADI
Yurtiçi başka banka gelen
Gelen YP Yurtdışından gelen (bankaya)
Yurtdışından gelen (3. banka
aracılığıyla)
Swift (Ödeme/değişiklik)
MASRAF
TUTARI
VADE
TAHSİL
YÖNTEMİ
250 TL
250 TL
İşlem başına Hesaben
İşlem başına Hesaben
250 TL
İşlem başına Hesaben
100 TL
İşlem başına Hesaben
Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş
Merkezi. No:113 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Ticaret Sicil No: 272902 İnternet Site Adresi: www.fibabanka.com.tr
BİO#025T15102014V2
3|7
Gelen veya giden YP transfer sistemi işlemlerinde, finansal tüketicinin hatası
nedeniyle para iadesi gereken durumlarda, karşı bankaya ödenen masraflar talep
edilecektir.
ÜCRET ADI : KİRALIK KASA
TANIMI : Kiralık kasa hizmetinden faydalanmak isteyen ve vadesiz hesabı bulunan
müşterilerden tahsil edilir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAF
TUTARI
MASRAFIN ADI
Kiralık Kasa
Küçük
Orta
Büyük
350 TL
400 TL
500 TL
VADE
Yılda bir
Yılda bir
Yılda bir
TAHSİL YÖNTEMİ
Hesaben
Hesaben
Hesaben
ÜCRET ADI : FATURA ÖDEME ÜCRETİ
TANIMI : Anlaşmalı kurumların faturalarının kasadan veya hesaptan tahsilatları
karşılığı tahsil edilen ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAFIN ADI
Fatura Ödeme Ücreti
İŞLEM/KANAL
Şube
MASRAF
TUTARI
5 TL
VADE
TAHSİL
YÖNTEMİ
İşlem başına Hesaben/
Kasadan
Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş
Merkezi. No:113 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Ticaret Sicil No: 272902 İnternet Site Adresi: www.fibabanka.com.tr
BİO#025T15102014V2
4|7
ÜCRET ADI : NAKİT TAŞIMA ÜCRETİ
TANIMI : Müşteri ile imzalanan protokol kapsamında, müşterinin belirtmiş olduğu
adresden banka şubelerine veya banka şubelerinden müşterinin belirtmiş olduğu
adrese nakit taşıma hizmeti karşılığı tahsil edilen ve taşıma firmasına ödenen ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAFIN ADI
Nakit Taşıma Ücreti
İŞLEM/KANAL
Şube
MASRAF
TUTARI
Maliyeti
Kadar
VADE
TAHSİL
YÖNTEMİ
İşlem başına Hesaben
ÜCRET ADI: REFERANS MEKTUBU
TANIMI : Müşteri yazılı talebinde belirtilen mercilere hitaben düzenlenen mektuplar
karşılığı tahsil edilen ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAFIN ADI
Referans Mektubu
İŞLEM/KANAL
Şube
MASRAF
TUTARI
5 TL
VADE
TAHSİL
YÖNTEMİ
İşlem başına Hesaben
Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş
Merkezi. No:113 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Ticaret Sicil No: 272902 İnternet Site Adresi: www.fibabanka.com.tr
BİO#025T15102014V2
5|7
ÜCRET ADI: EKSTRE YENİDEN DÜZENLEME
TANIMI : Talep edilen dökümanın düzenleme tarihinden itibaren bir yılın üzeride
sürenin geçmesi halinde tahsil edilen ücrettir.
Geçerlilik Süresi : 1 ay
Geçerlilik süresi sonunda yapılacak değişiklik esasları: Banka tarafından piyasa
koşulları gözetilerek %50 oranına kadar arttırılabilecektir.
MASRAFIN ADI
Ekstre Yeniden
Düzenleme
İŞLEM/KANAL
Şube
MASRAF
TUTARI
10 TL
VADE
Ekstre
başına
TAHSİL
YÖNTEMİ
Hesaben
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu
itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde
artış yapılabilmesi için Müşteri’nin onayını alınması, bunun altında artış öngören
değişikliklerin ise Müşteriye en az otuz gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri
saklayıcısı yoluyla veya kaydı tutulan telefon vasıtasıyla bildirilmesi zorunludur.
Bu bildirim üzerine Müşterinin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren onbeş gün
sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır.
Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren ilave ücret alınamaz.
Banka, vazgeçme hakkını kullanan Müşteriye uyuşmazlık konusu ürün veya
hizmeti vermeyi durdurabilir. Müşterinin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya
devam etmesi hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta
olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı
açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet Çerçeve Sözleşmesine ek
olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş
Merkezi. No:113 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Ticaret Sicil No: 272902 İnternet Site Adresi: www.fibabanka.com.tr
BİO#025T15102014V2
6|7
Okuyup uygun bulmanız durumunda, ..........tarihinde düzenlenmiş bu 2(iki) nüsha
formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.
( Müşterinin kendi el yazısı ile: Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım ibaresi
eklenmelidir )
Müşteri Adı Soyadı / Unvanı (İmza)
Şube Kaşe / İmza /.........................................
Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş
Merkezi. No:113 Dikilitaş Beşiktaş/İSTANBUL/ TÜRKİYE 34349
Ticaret Sicil No: 272902 İnternet Site Adresi: www.fibabanka.com.tr
BİO#025T15102014V2
7|7
Download

Ticaret Ünvanı:Fibabanka A.Ş. Merkez Adresi: Emirhan Cad