Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri
Kullanıcı Kılavuzu
KASIM - 2014
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri
TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından 2014 yılından itibaren (YSHİ) Yıllık İş
İstatistikleri Sanayi ve Hizmet Araştırması kapsamında hazırlanan soru formları elektronik
ortamda verilmeye başlanmıştır. Buna göre; personel ve muhasebe şirketine ait verilerin
derlenerek TUIK tarafından istenen dosya formatına dönüştürülmesini sağlayan ‘Tuik Anket
Formu’ seçeneği eklenmiştir.
Programın ilk sayfasında Firmaya ait kimlik ve iletişim bilgilerinin girildiği bölüm
bulunmaktadır. İşyeri kayıt numarası Tuik tarafından kullanıcılara verilmektedir.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Faliyet bilgileri sayfasında işyerinin faaliyet alanları seçilmelidir.Faaliyet Seçimine göre
Hasılat sayfasındaki sahalar aktif/pasif hale gelmektedir. Nace kod alanında F9 (Referans)
penceresi açarak listeden gerekli kod seçimi yapılabilir.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
İstihdam ve Ödeme bilgileri sayfalarında yer alan bilgiler, muhasebe şirketine bağlı olan
personel şirketindeki bilgilerden hesaplanır. Kullanıcı isterse bu bilgileri kendisi de
girebilir.Çalışılan personel şirket kodu muhasebe şirket kodunda farklı ise Muhasebe
Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri\ Çalışılacak Sistem Şirket Tanımları seçeneğinden
tanım yapılması gerekmektedir.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Personel bilgilerinden sonraki sayfalarda muhasebe ile ilgi veriler yer almaktadır. Bu veriler
istenirse hesap tanımı yapılarak program tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır. Hesap
tanımı yapılmadan da kullanıcı bu bilgileri doldurabilir. Hesap tanımının belli olduğu sahalar
için hesap tanımları Ctrl_B ‘Standart Hesap Tanımlarını Transfer Et’ tuşu ile transfer
edilebilir.
Harcama bilgileri sayfasında olduğu gibi herhangi bir alan üzerine konumlanıldığında hesap
tanımının yapılabileceği butonlar görülmektedir.
Açılan pencerede ilgili hesap kodu seçilip gerekli hesaplama tanımı yapılabilir. Yapılan tanımlar
‘Kaydet’ butonu ile kaydedilmelidir.
Hasılat Bilgileri, Stok Bilgileri, Yatırım ve Satış bilgileri, Sermaye Dağılım Bilgileri ve
Kar/Zarar Bilgileri sayfalarında yer alan bilgiler bu şekilde hesap tanımı yaparak elde
edilebilmektedir.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Sermaye Dağılımı Bilgileri sayfasında dönem sonu itibariyle sermaye dağılımı bilgileri yer
almaktadır.Yabancı sermaye payı mevcut ise yabancı girşimin ülkesi ve bu sermayedeki payı
girilmelidir. Yine aynı şekilde girişimi asıl kontrol eden kurumsal birimin adı ve ülkesi
bilgileri doldurulmalıdır.
Bu sayfada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta Vergilendirme Usulü kısmında
vergilendirme türü ‘1. Gerçek Usül’ seçilmiş ise referans yılı içinde yaptığı mal ve hizmet
satın alışları için ödediği toplam kdv tutarı ile mal ve hizmet satışları için aldığı toplam kdv
tutarı bilgilerinin girilmesi gerekmekte. Bir diğer nokta ise vergilendirme usulü ‘2. Basit
Usül’ olarak seçilmişse girişimin birinci sayfada yer alan hukuki durumu ‘Ferdi Mülkiyet”
olmalıdır.
Firmaya ait kar/zarar bilgilerini manuel girebilir veya hesaplama tanımı ile yapabilirsiniz.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Yerel Birim Bilgileri sayfasında , girişimin birden fazla birmi varsa ve bu birimler farklı
adreslerdeyse birimlere ait detaylı bilgi tanımı yapılır. burada yer alan yıllık ortalama personel
sayısı bilgisi istihdam bilgileri sayfasında yer alan verilerler uyumlu olmalıdır.
Cevap veren bilgileri sayfasında, yıllara yaygın inşaat hakediş ve maliyet bilgileri için hesap
tanımı yapılabilir yada manuel olarak girilebilir. Cevap veren bilgileri de adı soyadı, telefon
ve e-mail bilgileri eksik olamamak kaydıyla doldurulmalıdır.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Kesin mizan sayfasında ise, kesin mizanda olması gereken hesaplara ait bilgiler yer almaktadır. Diğer
anket sayfalarında yer alan bilgilerin mizan bilgileri ile uyumlu olması gerekmektedir.
Hesaplama tanımları yapıldıktan sonra Ctrl_E (Hesapla) tuş kombinasyonu ile personel ve muhasebe
bilgileri hesaplanır. Hesaplama yapıldıktan sonra istenirse manuel değişiklik yapılabilir.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Anket üzerinde hesaplama ve manuel bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra Ctrl_T tuş
kombinasyonu ile anket bilgileri kaydedilir ve xml dosyası oluşturulur.
Oluşturulan xml dosyası, Yeni Nesil programının kurulu olduğu yerdeki ‘\tmp’ dizinide yer
almaktadır.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
xml dosyasını TUIK sistemine yüklemek için aşağıdaki adımlar izlenmelidir.
Tarayıcınızdan https://harzemli.tuik.gov.tr/ed/EdUygulamaDis/ adresine girerek
TUIK in veri giriş ekranını açınız.
Burada TÜİK'in firmanıza verdiği kullanıcı no ve şifre bilgilerinizle sayfaya giriş yapınız.
İşyerleri E-VT işleri linki tıkladıktan sonra gelen pencerede Devam linkini tıklayın
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Xml yükleme segmesinden Dolu anket dosyasını yükle butınuna tıklayıp programdan oluşturulan xml
dosyasını kaydedilen adresden seçip anketi yükleyiniz.
Yeni Nesil Tüik e-VT işlemleri Kullanıcı Kılavuzu
Download

Yeni Nesil Tüik e