TEMEL BANKACILIK BİLGİ FORMU
ÜRÜNÜN ADI: Vadesiz TL/Yabancı Para/Altın Mevduat Hesabı
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Hesap İşletim Ücreti
TAHSİLAT
PERİYODU
MASRAF TUTARI
Tüm TL ve YP Hesaplar için Müşteri Bazında
8,00 TL +BSMV
Aylık
ÜRÜNÜN ADI: Para Transferleri
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Düzenli Havale
Gönderilmesi
Düzenli EFT
Gönderilmesi
İŞLEM/KANAL
MASRAF TUTARI
TAHSİLAT
PERİYODU
Bireysel Müşteriler
1,00-TL (BSMV dahil)
İşlem Anında
Bireysel Müşteriler
2,50-TL (BSMV Dahil)
İşlem Anında
Maaş Müşterileri
1,50-TL (BSMV Dahil)
İşlem Anında
Yapılan her bir EFT işleminden 0,000025+BSMV (milyonda 25) olmak üzere en az 0,21-TL ve en çok 20,79.-TL
olarak TCMB masrafı alınmaktadır.
ÜRÜNÜN ADI: Banka Kartı
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
Kart Türü Değişiklik/Ek Kart/ Yenileme
(bir takvim yılında 2 defadan fazla)
TAHSİLAT
PERİYODU
6,00-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
ÜRÜNÜN ADI: Havale
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
TL Havale
Gönderilmesi
İŞLEM/KANAL
MASRAF TUTARI
TAHSİLAT
PERİYODU
Kasadan isme
% 0,4 (Min 40,00-TL - Max. 275,00-TL)+BSMV İşlem Anında
Kasadan hesaba
% 0,4 (Min 30,00-TL - Max. 275,00-TL)+BSMV İşlem Anında
Hesaptan
isme
Hesaptan
hesaba
Şubeden
Çağrı Merkezi’nden
% 0,4 (Min 30,00-TL - Max. 225,00-TL)+BSMV İşlem Anında
20,00-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
Şubeden
20,00-TL+BSMV İşlem Anında
ATM’den
5.-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
İnternetten
1.-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
Çağrı Merkezi’nden
15,00-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Sicil Numarası: 776444 | İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr
Genel Müdürlük Merkez: Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
YP Havale
Gönderilmesi
Kasadan isme
% 0,5 (Min 40,00-TL - Max. 275,00-TL)+BSMV İşlem Anında
Kasadan hesaba
% 0,5 (Min 30,00-TL - Max. 275,00-TL)+BSMV İşlem Anında
Hesaptan
isme
Hesaptan
hesaba
Şubeden
% 0,5 (Min 35,00-TL - Max. 250,00-TL)+BSMV İşlem Anında
Çağrı Merkezi’nden
20,00-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
Şubeden
20,00-TL+BSMV İşlem Anında
ATM’den
5.-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
İnternetten
1-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
Çağrı Merkezi’nden
15,00-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
Toplu Ödeme sistemi ile yapılan Havale
Gönderilmesi (İşlem Başına)
3. Şahıs Kredi Taksit Havalesi
(Kredi hesabının bulunduğu şube dışında farklı
bir şubeden kredi risk numarasına yapılan
havalelerden tahsil edilecektir.(3.şahıs))
ATM’den Hesaba Kartsız Havale
(Finansal tüketicilerin kendi hesaplarına banka
kartı ile kimlik doğrulayarak yaptıkları para
yatırma işlemlerinden ücret alınmamaktadır.)
1.-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
5,00-TL+BSMV İşlem Anında
5,00-TL (BSMVdahil) İşlem Anında
Başka Şubedeki Hesaptan Para Çekme
5,00-TL+BSMV İşlem Anında
ÜRÜNÜN ADI: EFT
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
MASRAF TUTARI
% 0,4 (Min. 35,00-TL - Max.300,00İşlem Anında
TL)+BSMV 500.000-TL üzeri: % 0,1 + BSMV
Şubeden
İnternetten
EFT Gönderilmesi
(kasadan/hesaptan)
2,50-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
Çağrı
Merkezi’nden
İsme Gelen EFT Ödenmesi
TAHSİLAT
PERİYODU
20,00-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
% 0,4 (Min 30,00-TL - Max. 200,00-TL)+BSMV İşlem Anında
Toplu Ödeme sistemi ile yapılan
2,50-TL (BSMV dahil) İşlem Anında
EFT Ödenmesi (İşlem Başına)
Yapılan her bir EFT işleminden 0,000025+BSMV (milyonda 25) olmak üzere en az 0,21-TL ve en çok 20,79.-TL
olarak TCMB masrafı alınmaktadır.
ÜRÜNÜN ADI: GÖRÜNMEYEN KALEM VE SAİR DÖVİZ TRANSFERİ
TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI:
MASRAFIN ADI
Swift Gönderilmesi
MASRAF TUTARI
TAHSİLAT
PERİYODU
% 0,5 (Min 50,00-USD-Max 500,00-USD) +BSMV İşlem Anında
Swift İadesi/Devri
50,00-USD+BSMV İşlem Anında
Yurtiçi başka banka isme gelen
Swift Ödenmesi
% 0,3 (Min 20,00-USD- Max. 200,00-USD) + BSMV İşlem Anında
Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Sicil Numarası: 776444 | İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr
Genel Müdürlük Merkez: Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
Yurtdışından isme gelen Swift
Ödenmesi (bankaya)
Yurtdışından isme gelen Swift
Ödenmesi (3. banka aracılığıyla)
%0,3 (Min 30,00-USD- Max. 200,00-USD)+BSMV İşlem Anında
%0,5 (Min 30,00-USD- Max. 200,00-USD)+BSMV İşlem Anında
USD işlemler için: 9.-USD
Muhabir Banka Masrafları
Diğer döviz cinsi işlemler için değişken fiyat uygulanır.
Hesaba Gelen Swift Ödenmesi
İşlem Anında
2.000.-USD’ye kadar 2,5.-USD veya muadili diğer para
Hesaba
birimi cinsinden tahsil edilecektir. (BSMV dahil)
2.000.-USD ve üzeri 5.-USD veya muadili diğer para birimi Geçtiği Anda
cinsinden tahsil edilecektir. (BSMV dahil)
TAHSİLAT ŞEKLİ:
Yukarıda belirtilen ücret, masraf ve komisyonlar ürün ve hizmet tipine göre işlem anında hesaptan veya
talebinize ve Bankanın kabulüne bağlı olarak kredili mevduat hesabından tahsil edilmek suretiyle yapılır.
ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:
Bir takvim yılı içinde bu formda belirtilen ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle
açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katından az yapılacak artışlar 30 gün önceden
tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bu bildirim üzerine, bildirim
yapıldığı tarihten itibaren on beş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme
hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir
ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücretin değişikliğinin
kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ancak
ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde, değişiklik kabul edilmiş sayılır.
Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış
oranının 1,2 katı ve üzerinde yapılacak artışlar için ayrıca onayınız alınacaktır.
Süreklilik arz etmeyen para transferleri, fatura tahsilâtı gibi anlık işlem ve hizmetlerden ücret tahsil
edilmeden önce, işlemin gerçekleştirildiği alanın yapısına uygun bir şekilde onayınız alınacak olup yukarıda
belirtilen bildirim ve onay alma yükümlülükleri uygulanmayacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle
inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
Bireysel Ürün ve Hizmet Paketi Sözleşmesine ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1 (bir)
nüshasını saklayınız.
Müşteri Adı ve Soyadı
Tarih
Banka
................................................................
İmza
.............../.............../.............................
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Banka Kaşesi ve Yetkili İmzalar
Şube
................................................................
Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Sicil Numarası: 776444 | İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr
Genel Müdürlük Merkez: Sanayi Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Güler Sokak No: 51 Kağıthane/İSTANBUL
Download

temel bankacılık bilgi formu