1918/ 375
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
Telefon ve Fax No
Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su : (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 21
Tarih
: 24.11.2014
Konu
: Global Medium Term Notes programı dahilinde ihraç belgesi
düzenlenen borçlanma araçları hakkında
İlgi
: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına
34467 Emirgan / İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durum
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve
program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır
hale getirildiği duyurulmuştu.
Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemler aşağıda listelenmiştir.
ISIN
XS1143994009
İhraç Tarihi
25.11.2014
Vade
26.11.2015
Döviz Cinsi
CHF
Nominal Tutar
6.000.000
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.
It was announced on April 19, 2013 that GMTN (Global Medium Term Notes) program has been
established by our Bank in order to arrange borrowing instruments issuance transactions in any currency
with different series and maturities.
Below CMB issuance certificates have been received in regards to the issuances under the GMTN
programme.
ISIN
Settlement Date Maturity
Currency
Nominal Amount
XS1143994009
25.11.2014
26.11.2015
CHF
6.000.000
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri : II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara
uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun
olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜK
Ömer ÇİRKİN
Birim Müdürü
24.11.2014 Saat:
Aydın ŞENEL
Genel Müdür Yardımcısı
24.11.2014 Saat:
Download

Global Medium Term Notes programı dahilinde ihraç belgesi