ÜYELİK BAŞVURU VE BİLGİ FORMU
ÜYE NO :
KİMLİK BİLGİLERİ
AD SOYAD
:
ANNE/BABA ADI :
T.C KİMLİK NO
:
DOĞUM TARİHİ : …./…./….
DOĞUM YERİ
:
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İKAMET ADRESİ :
TELEFON
:
EMAİL 1
:
@
EMAİL 2
:
@
FİLM KOMİSYONU DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
Film Komisyonu Derneği ile ilgili tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatı okudum. Bu mevzuatta geçen
hükümlere, Film Komisyonu Derneği tüzüğüne ve Film Komisyonu Derneği’nin yetkili organlarınca
alınacak kararlara ve yönetim esaslarına ve tespit edilen aidat miktarlarına, uymayı kabul ediyorum.
Birliğiniz üyeliğine kabulüm için gerekli işlemin yapılmasını rica ederim.
Saygılarımla
…./…./……
İmza
Yukarıda açık kimliği…………… ……………….Yönetim Kurulumuzun ../…/…. tarih ve……..sayılı
kararı ile…….üye olarak Film Komisyonu Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
Download

afc-membership-form (56kb)