ÇEK KARNESİ TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Çek hesabı açılması ve/veya çek defteri talebi
Periyodu/Süresi : Ürün satışında bir defaya mahsus
Ücret
: Çek talep eden müşterilerimizden, çek karnesinin aktive
edilmesi sırasında 10 adetlik çek karnesi için değerli kağıt bedeli hariç 60 TL,
25 adetlik çek karnesi için 120 TL komisyon nakden veya hesaben alınacaktır.
Çek karnesi hesap açılışlarında bir defaya mahsus olarak 50 TL Çek Hesabı
İstihbarat (ilk açılışta) ücreti nakden veya hesaben veya müşterinin talebine
bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilecektir.
Çek hesabı ancak müşteri talebi üzerine kapatılacak olup, müşteri tarafından
düzenlenen çekler yasal mevzuatta belirtilen zaman aşımı süresine kadar
geçerli olacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan
konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza
teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Banka Nüshası
ÇEK KARNESİ TALEP VE BİLGİ FORMU
Bilgilendirme Formu
Ürün Adı
: Çek hesabı açılması ve/veya çek defteri talebi
Periyodu/Süresi : Ürün satışında bir defaya mahsus
Ücret
: Çek talep eden müşterilerimizden, çek karnesinin aktive
edilmesi sırasında 10 adetlik çek karnesi için değerli kağıt bedeli hariç 60 TL,
25 adetlik çek karnesi için 120 TL komisyon nakden veya hesaben alınacaktır.
Çek karnesi hesap açılışlarında bir defaya mahsus olarak 50 TL Çek Hesabı
İstihbarat (ilk açılışta) ücreti nakden veya hesaben veya müşterinin talebine
bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilecektir.
Çek hesabı ancak müşteri talebi üzerine kapatılacak olup, müşteri tarafından
düzenlenen çekler yasal mevzuatta belirtilen zaman aşımı süresine kadar
geçerli olacaktır.
Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet
Sözleşmesi'nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan
konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla
Bankacılık Hizmet Sözleşmesi'ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza
teslim edilmiştir.
Okuyup uygun bulmam nedeniyle 2 (iki) nüsha düzenlenmiş formu
imzalayarak 1(bir) nüshasını aldığımı kabul ederim.
Müşteri Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
Akbank T.A.Ş.
Sabancı Center 4.Levent, 34330 İstanbul
Ticaret Sicil Memurluğu : İstanbul
Sicil Numarası : 90418
www.akbank.com
Müşteri Nüshası
Download

Çek Karnesi Talep Bilgi Formu (Gerçek Kişi)