Kapıcılar İçin Net Asgari Ücret hesaplama
01/01/2016-30/06/2016
01/07/2016-31/12/2016
Aylık Brüt Asgari Ücret
1.647 TL
1.647 TL
İşçiye Ait Sigorta Primi
Kesintisi (%14)
230,58 TL
230,58 TL
İşçiye Ait İşsizlik Sigortası Primi
Kesintisi (%1)
16,47 TL
16,47 TL
Kapıcıya Ödenecek Net Ücret
1.399,95 TL
1.399,95 TL
Not:
– Konut kapıcılarından sadece sigorta primi işçi hissesi ile işsizlik sigortası primi işçi hissesi kesilmekte,
bunun dışında herhangi bir kesinti yapılmamakta, bunların ücretlerinden gelir vergisi ve damga vergisi
kesilmemektedir. Bu nedenle diğer işçilere göre net ücretleri yüksek olmaktadır.
– Bunlardan gelir vergisi kesilmediği için bunlar asgari geçim indirimi (AGİ) alamamaktadır.
Download

İndir - Muhasebe Network