PROGRAMLI ÇALIŞMA
YÖNTEMLERİ VE
DİKKAT SÜRESİ
Ders başarısızlığı, zekâ
seviyesinin düşüklüğünden
değil ders çalışma yöntem ve
tekniklerinin bilinmemesinden,
programlı çalışılmamasından
kaynaklanmaktadır.
DERS ÇALIŞMA
PROGRAMININ
STANDART BİR ÖLÇÜSÜ
YOKTUR.
PROGRAM, ÖĞRENCİDEN
ÖĞRENCİYE
DEĞİŞMEKTEDİR.
İLK OLARAK!
HER ÖĞRENCİ,
DİKKAT SÜRESİNİ
TESPİT ETMEKLE İŞE
BAŞLAMALIDIR.
DİKKAT SÜRESİ,
KİŞİDEN KİŞİYE
DEĞİŞEBİLECEĞİ GİBİ,
KİŞİNİN BELLİ
DÖNEMLERİNDE ARTABİLİR
VEYA AZALABİLİR.
DİKKATİN ARTMASI VEYA
AZALMASINDA;
- YORGUNLUK
- AÇLIK
- STRES
- UYKUSUZLUK
- KİŞİSEL-SOSYAL SORUNLAR
ETKİLİ OLMAKTADIR.
Her öğrenci dikkat süresini
kendi belirleyebilir. Bunun için;
derse başladığı süreyi tespit edip,
bu süreden itibaren, yorulduğunu,
ilgisinin dağıldığını fark ettiği anı
belirleyerek, aradaki farkı
bulmaktır.
Bu denemeyi 4-5 defa
tekrarladıktan sonra çıkan
sürelerin ortalaması
alındığında öğrencinin
ortalama dikkat süresi
tespit edilmiş olur.
YAKLAŞIK OLARAK BİR
KİŞİNİN DİKKAT SÜRESİ
10-15 DAKİKA, NORMAL
DİKKAT SÜRESİ 30-40
DAKİKA ARASINDA
DEĞİŞMEKTEDİR.
Öğrenci, dikkatinin
dağıldığını tespit ettiği o
sürenin sonunda kendisini
dinlendirecek bir hobiyle
ilgilenebilir. 15-20 dakikalık
dinlenme molalarından sonra
tekrar derse başlamalıdır.
Öğrencinin bu yöntemle
evde 2 veya 3 saat çalışması
yeterli olmaktadır. ÇOK
ÇALIŞMAK değil,
ETKİLİ ÇALIŞMAK
başarının ön şartıdır.
YORGUNLUK, AÇLIK,
SUSUZLUK, SİNİRLİLİK,
UYKUSUZLUK gibi etmenler
dikkat süresini azaltacağından,
ders çalışma zamanları iyi
seçilerek, günün en sakin, en
dingin zamanlarında
yapılmalıdır.
EN İYİ ÖĞRENME
UYKUDAN 2 SAAT
ÖNCE YAPILAN
ÇALIŞMA İLE
MÜMKÜNDÜR.
YOĞUN ZİHİN FAALİYETİ
GEREKTİREN DERSLER
ARKA ARKAYA
ÇALIŞILMAMALIDIR.
BU DURUM ZİHNİ
OLDUĞUNDAN FAZLA
YORAR.
MATEMATİK, FEN VE
TEKNOLOJİ, YABANCI DİL gibi
yoğun zihin faaliyeti isteyen bir
dersten sonra, kısmen daha hafif ve
dinlendirici olan TÜRKÇE, MÜZİK,
SOSYAL BİLGİLER gibi sözel
derslerin çalışılması daha uygundur.
BÜTÜN BU BİLGİLER
IŞIĞINDA ÖĞRENCİ, DERS
PROGRAMINDA BULUNAN
DERSLERİ KENDİNE GÖRE
DÜZENLEYİP, SIRALI VE
GÜNLÜK OLARAK ÇALIŞTIĞI
TAKTİRDE BAŞARI DÜZEYİ
ARTACAKTIR.
ETKİLİ DERS ÇALIŞMA
OKULDA ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI
ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN ÇALIŞMA
ALIŞKANLIKLARI
* Planlı ve programlı çalışma
* Zamanın iyi kullanılması ve planlanması
* Çalışma ortamının düzenlenmesi
* Not tutma
* Etkili dinleme
* Verimli okuma
* Özet çıkarma
* Güdülenme
* Derse hazırlıklı gelme
* Tekrar
PLANLI VE PROGRAMLI ÇALIŞMA
Planlı çalışarak her işe gerektiği kadar zaman
ayırabilirsiniz. Günü gününe çalıştığınız için sınavlar
öncesinde aşırı çalışmaya gerek kalmaz. Çalışma veriminiz
artar, öğrendikleriniz daha kalıcı ve etkili olur.
EĞER ;
* Amacınız yoksa,
* Plan ve programsız çalışıyorsanız,
* Evin değişik yerlerinde çalışıyorsanız,
* Yatarak, uzanarak ders çalışıyorsanız,
*TV karşısında ya da müzik dinleyerek çalışıyorsanız,
* Ezberleyerek öğrenmeye çalıyorsanız,
* Kaynaklardan yararlanmıyorsanız,
YANLIŞ ÇALIŞIYORSUNUZ ! UNUTMAYIN
İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN
* Öğretmenin anlattıklarından yola çıkarak
daha sonra neler
söyleyebileceğini tahmin ETMELİSİNİZ.
* Öğretmen konuyu anlatırken ip uçları
verebilir, bunlara dikkat etmelisiniz.
* Derse aktif katılmalısınız.
* Anlaşılmayan noktalar mutlaka
öğretmene sorulmalıdır.
* Not tutarak dinlenenler tekrar
edilmeli, böylelikle devamlı
uyanık kalınabilirsiniz.
VERİMLİ OKUMA
* Bölüm içinde neler olduğunu
öğrenmek için ana başlıklar, resim
ve şekilleri gözden geçirilmelidir.
* Göz atma sırasında çocuk kendine
konuyla ilgili sorular sormalıdır.
* Buna göre metni okumaya
başlamalıdır.
* Metne ya da notlara bakmadan konu
kısaca (4-5 dk.)
tekrarlanmalıdır.
ÖZET ÇIKARMA
Öncelikle kitaplardaki, bölüm-ünite
sonlarındaki özetleri okuyarak, metin ile
özeti karşılaştırarak bu konudaki beceriler
geliştirilmelidir.
GÜDÜLENME
“Çalışamıyorum”,
“Kitaba bakarak öylece oturuyor”
diyorsanız ?
*Çocuğunuz önce Bir amaç
belirlemelidir.
* Belli bir zaman süreci içinde çalışmayı
alışkanlık haline getirmelidir.
* Yaşam büyük bir yarıştır; bu yarışta
kazananlar da olur, kaybedenler de. “Siz
hangi tarafta olmak istersiniz?” kazanmak
için çaba gerekir. İşe çalışma düzeni
değiştirerek başlanmalıdır.
TEKRAR :
Öğrenilen bilgilerin % 70’i 1 saat içinde,
% 80’i 24 saat içinde unutulmaktadır.
UNUTMAYI AZALTAN EN ÖNEMLİ ETKİNLİK TEKRARDIR !
* Sürekli ve belirli aralıklarla tekrarlar yapılmalıdır.
* Özellikle uykudan önce yapılan tekrarlar unutmayı
engeller.
O gün çalışılan dersler uyumadan önce tekrar
edilmelidir.
* Bilginin daha kalıcı olması için sabah kalktıktan
sonra da tekrar yapılabilir.
* Haftanın belirli saatlerini, ayın belirli günlerini tekrar
yapmak amacıyla belirleyin.
* Tutulan notlarla tekrar yaparak zaman kazanılabilir.
* Bir başkasına anlatarak tekrar yapmanın da büyük
yararı
vardır.
* Tekrar yaparken aynı türden dersleri bir arada
çalışılmamalıdır.
* Tekrarlar sonunda konuyu ne derece öğrendiğini
ölçmenin
yolu bol bol soru çözmektir.
ZAMANIN İYİ KULLANILMASI VE
PLANLANMASI
Çalışmaya başlamada en çok zaman ve
enerji kaybı; ne çalılacağına karar verme,
gerekli malzemeyi bir araya getirme, ön
hazırlık yapma ve sonuç olarak çalışmaya
oturma sürecinde meydana gelir.
Zamanı planlarken;
* Hangi dersin hangi saatte çalışılacağı
planlanmalıdır.
* Çalışma sırasında her derse belirli bir
süre ayrılmalıdır.
* En verimli çalışma aralıklı çalışmadır.
40 dakika çalışıp 10 dakika dinlenilmelidir.
* Birbirine benzeyen dersler üst üste
çalışılmamalıdır.
ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ
Zamanı düzenlemek kadar, öğrencinin çalışma
ortamını düzenlenmesi de çalışma verimini önemli
ölçüde etkiler.
* Çalışma odası iyi havalandırılmış olmalı ve
uygun bir ısıya sahip olmalıdır.
* Çalışma masasının etrafında öğrencinin
dikkatini dağıtacak resimler, posterler
olmamalıdır.
* Çalışma odası sakin ve gürültüsüz olmalıdır.
* Sadece masada ders çalışılmalıdır.
* Öğrencinin çalışması için bağımsız bir odası
yoksa evin bir köşesi çalışma için ayrılmalıdır.
* Masanın üzerinde sadece çalışmanın
malzemeleri bulunmalıdır.
NOT TUTMA
Okunan bilginin % 20’si,
Okuduktan sonra dinlenen bilginin % 40’ı,
okunup dinlendikten sonra yazılan bilginin % 60’ı akılda kalır.
* Bilgiyi saklamanın ve ilerde anımsamanın en etkili yolu not
almak, daha sonra bu bilgileri tekrarlamaktır.
* En etkili öğrenme öğrenci derse katıldığı zaman gerçekleşir.
Not alarak derse katılan öğrencinin dikkati dağılmaz.
* Not tutan öğrenci, notlarını not tuttuğu günün akşamı veya
bir
sonraki dersten önce yeniden gözden geçirirse, konuyu
tekrarlamış olur.
( Not tutmada en önemli ilke, anlatılanları bire bir yazmak değil,
önemli kısımları, ana düşünceleri dinleyenin kendi cümleleriyle
yazmasıdır. Alınan notlar eve gelince temize çekilirse hafızaya
daha iyi yerleşir.)
ETKİLİ DİNLEME
Derste dinleme yolu ile öğrenme, öğrencinin kendi
başına öğrenmesinden hem daha etkili hem de daha kısa
sürede gerçekleşir
Download

Programlı Çalışma