TİSK BAŞKAN VEKİLİ EROL KİRESEPİ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AVRUPA EKONOMİK KOMİSYONU’NUN BÖLGESEL
BAKANLAR DANIŞMA TOPLANTISINA KATILDI
“İş dünyası 2015 Sonrası Kalkınma Sürecine desteğini sürdürecektir ancak
iş dünyasına yönelik yeni yükler yaratılmamalıdır”
18.09.2014
TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi, 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde
Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Bölgesel
Bakanlar Danışma Toplantısına Türk işverenlerini ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE) adına dünya işverenlerini temsilen katıldı. 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin
bölgesel boyutta izleme ve hesap verebilirliğinin masaya yatırıldığı toplantıya TİSK
Başkan Vekili Erol Kiresepi’nin yanı sıra, Gürcistan Çevre Bakan Yardımcısı, Avrupa
Çevre Ofisi Küresel Politikalar Direktörü, Belçika Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı
Direktörü, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı’nın Politika
Koordinasyonundan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı katıldı.
Kiresepi toplantıda, şu görüşleri dile getirdi:
“2015 Sonrası Kalkınma Gündemi süreci halen devam etmektedir ve iş dünyasının,
geleceğe dair hedeflerin belirlenmesine yönelik tartışmaların içinde yer alması son
derece önemlidir. 2015 sonrasına ilişkin hedeflere ulaşılması için uygulama kadar
izleme mekanizması da önem taşımaktadır.
Kurulacak izleme mekanizması mevcut mekanizmalara dayanmalı, bütünleşme ve
uyumu desteklemeli, katılımcı, içerici ve şeffaf olmalı, çoklu aşağıdan-yukarıya bir
yapıya ve teşviklere dayanmalı, Birleşmiş Milletlere merkezi bir rol atfedilmeli, sonuç
odaklı olmalı, her ülke tarafından benimsenmeli, kaliteli ve uyumlaştırılmış veri
sağlamalıdır. Bölgesel düzeyde izleme mekanizmasının aktörleri, veri toplama,
kapasite geliştirme, küresel toplantılara bölgesel analizler hazırlama ve sunma ile
ülkelerin iyi uygulama örneklerini paylaşma konusunda önemli roller üstlenebilirler.
İş dünyası, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi sürecine başından bu yana desteğini
sürdürmektedir. Bununla birlikte iş dünyasının toplumdaki rolünün anlaşılması ve
kabul edilmesi kritik öneme sahiptir. İş dünyası küresel sorunların çözümüne katkı
sağlamak için çaba gösterse de asıl rolü ve varoluş sebebi “iş yapmak”tır. Küresel
kalkınma hedeflerini uygulayıp gerçekleştirmekten sorumlu olanlarsa hükümetlerdir.
Dolayısıyla hükümetlerin izleme ve raporlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere iş
dünyasına yeni yükler yüklenmesinden kaçınılmalıdır.”
Download

Haber Bültenini Görüntülemek İçin Tıklayınız