Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak
Yol Güvenliği
Dr. Serap Şener
Dünya Sağlık Örgütü
Türkiye Ofisi
Oturum Planı
• Rakamlarla yol güvenliği
• Yol Güvenliği 10 yıllık Eylem Dönemi
(2011 – 2020)
• Güvenli Trafik Projesi
DÜNYADA YOL GÜVENLİĞİ
Her yıl dünyada;
• 1.24 milyon insan trafik kazalarında
ölmekte,
• 50 milyondan fazla insan yaralanmakta,
• Her 3 dakikada bir çocuk trafik kazası
nedeniyle hayatını kaybetmekte.
Global Halk Sağlığı Sorunu
BAŞLICA 10 ÖLÜM NEDENİ
(2004 – 2030 KARŞILAŞTIRMALI)
Karayolu trafiği, Avrupa Bölgesinde her yıl
92.000 ölüme neden olmaktadır
100.000
kişi başına
ölüm
≤5
6–9
10–14
15–19
≥ 20
Ölümlerin %54’ü
15-44 yaş arası
ve %75’I erkek
Kaynak: Avrupa Yol Güvenliği Durum Raporu-2013
Eylem On Yılının Hedefi
Hedef: 2020 Yılına kadar, trafıkte meydana gelen
ölüm ve yaralanmaları yarıya indirmek
Saving millions of lives across the Decade
Önlem alınmadığı
takdirde öngörülen
artış
2
1.8
Number of deaths
1.6
Kurtarılacak 5
milyon hayat
1.4
1.2
1
Önlem alındığında
gözlenecek azalma
0.8
0.6
0.4
0.2
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Years
2017
2018
2019
2020
• Trafikte meydana gelen ölümler kaza değildir!
• Trafikte meydana gelen ölümler, ucuz ve
sürdürülebilir önlemlerle engellenebilir
ölümlerdir!!
• On Yıllık Eylem Dönemi bu ölümlerin ortadan
kaldırılması için tüm ülkelerin önünde önemli
bir fırsat dönemidir!!!
Ülkeler ne yapıyor?
•
•
•
•
Üst düzey sahiplenme,uzun vadeli politikalar
Yasa değişiklikleri
Konuya verilen önemin geliştirilmesi
Önemli risk faktörleri üzerine yoğunlaşılması
– Hız kontrolü
– Alkollü araç kullanma
– Kask kullanımı
– Emniyet kemeri ve çocuk koltukları
• İşten kaynaklanan trafik ölüm ve yaralanmalarının
azaltılmasıyla ilgili politikalar ve uygulamalar
geliştirilmesi.
BPGRSP
Ülkeleri
Güvenli Trafik Projesi
Rusya
Çin
Mısır
Meksika
Türkiye
Hindistan
Vietnam
Kamboçya
Kenya
Brezilya
Güvenli Trafik Projesi
Süre:
2010 – 2014
Koordinasyon ve Teknik destek:
Dünya Sağlık Örgütü
Pilot iller:
Ankara, Afyonkarahisar, Antalya, Kocaeli
Risk faktörler:
Aşırı hız ve emniyet kemeri kullanmama
Güvenli Trafik Projesi
Ana unsurlar
Fonksiyonel ortaklık
• Konsorsiyum ortakları
• Ulusal ortaklar
• İl seviyesinde ortaklık
Proje etkinlikleri
• Mevzuat inceleme ve geliştirme
• Uygulama
• Eğitim
• Toplumsal seferberlik – Sosyal pazarlama
• İzleme ve değerlendirme
Aşamalı yaklaşım
Temel Çıktılar
• Üst düzey / İl düzeyi kararlılık ve taahhüt
• Üst düzey / İl düzeyi yol güvenliği
koordinasyon mekanizmaları
• Hükümet ve hükümet dışı kuruluşların ve
özel sektörün işbirliği ve katkı çabaları
• Emniyet Kemeri Kullanımı Arttı
• Trafikte Gerçekleşen Ölümler Azaldı
Download

Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Yol Güvenliği [PDF]