YR-EK-1
Tarih : ……/……/…….
Sayı : ……..
ERGENE 2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ERGENE/TEKİRDAĞ
Konu : Yapı Ruhsatı
Ergene 2 OSB sınırları içerisinde ………………… ada ………… parselde yapılacak
sanayi tesisine ait istenilen evrak ve dosyalar hazırlanıp ekte tarafınıza sunulmaktadır.
Dosya, belge ve projelerimizin incelenerek gerekli işlemlerin yapılmasını ve “Yapı
Ruhsatı” nın tarafımıza verilmesini saygılarımla bilgilerinize arz ederim
Yetkili İsim Soyadı
İmza – Kaşe
Adres
:
Ek :
1) İmar Durumu Ve Aplikasyon Belgesi
2) Yol Kotu Ve Altyapı Bağlantı Kotu Belgesi
3) Zemin Etüt Raporu
4) Harita Uygulama Sorumluluk Belgesi
5) Çed Görüşü
6) Yapı Sahibi Belgeleri
7) Müteahhit Firma Belgeleri
8) Şantiye Şefi Belgeleri
9) Proje Müellif Belgeleri
10) Projeler
11) Yapı Denetim Kuruluşu Belgeleri
12) Yapı Denetim Hizmet Bedeli
YR-EK-1
Download

YR-EK-1 - Ergene2 OSB