TÜRK
STANDARDLARı ENSTiTÜSÜ
..
TURK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS
Markanın Ta~riPtion
TSE
~
veya/or
lı-
tn LU
14.0.10.0.01.00ITSE-65593
B iLGE NUMARASı
REFERENCE
veya/or
of the Mark
NUMBER OF LlCENCE
BELGENiN
iLK VERiliş
21.02.2012
TARiHi
DA TE OF FIRST ISSUE OF LlCENCE
BELGENiN
LlCENCE
SON GEÇERLiLiK
TARiHi
02.10.2014
ADI
EBloN KABLO SANAYI VE TIcARET
ADRESi
OKMEYDANI PERPA TIcARET
ıSTANBULlTÜRKIYE
VALID UN TIL
BELGE SAHiBi KURULUŞUN
NAME OF THE LlCENCE
BELGE SAHiBi KURULUŞUN
ADRESS OF THE LlCENCE
HOLDER
NAME OF THE MANUFACTURING
HACı EYÜPLÜ MAH. 3128 SOKAK NO:7 ÜÇLER DENizLI/TÜRKiYE
ÜRETiM YERi ADRESi
PLACE
iPTAL EDiLEN BELGE NUMARASı
INDICA TION OF SUPERSEDED
REGISTERED
iLGili
(Varsa)
LlCENCE
14.0.10.0.01.00/TSE-65492
(if any)
MARKASI
Ebion
TRADE MARK
TÜRK STANDARDı
RELATED
şışu
PLACE
ADRESS OF THE MANUFACTURING
TicARi
MERKEZI A BLOK KAT:2 NO:2
EBloN KABLO SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI
ÜRETiM YERi ADI
rssclu,l
ANONIM ŞIRKETI
I-IOLDER
TURKISH STANDARD
TS EN 50525-2-31 :2011 / Elektrik Kabloları - Beyan gerilimi en çok 450 i
750 V dahil olan düşük gerilimli enerji kabloları- Bölüm 2-31: Genel
uygulamalar için kablolar-Thermoplastik
PVC yalıtımlı tek damarlı Kılıfsız
Kablolar /22.11.2011
BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LlCENCE
iÇ BAGLANTILAR
içiN TEK DAMARlı
KılıFSIZ
KABLOLAR.
H05V-K
çGIN
ELEKTROTE~
iK SEKTÖRÜ
MÜDÜRÜ
'Enstitümüzce
verilmekte
'Bu belge, belgelendirilen
olan "İrnalata Yeterlilik Belgesi" 15,04,2007 tarihinden itibaren uygulamadan
kaldırılmıştır.
ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün
belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
00 Bakanlıklar/ANKARA'
'ıa
-
Tel: 0312 416 63 96' Faks: 0312-416
dıııııazM<azıntl
ve
silinti yaı>ılam~
6617'
web:
'e-mail:
Download

certıfıcate of conformıty to turkısh standards