Haber
ODAMIZ İSTANBUL
ŞUBESİ 11. OLAĞAN
GENEL KURULU
YAPILDI
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube
11. Olağan Genel Kurulu 22 - 23 Şubat 2014 yapıldı.
22 Şubat 2014 saat 10:00'da başlayan 11. Olağan Genel
Kurul Divan Başkanlığına Cemalettin Küçük oybirliği ile
seçildi.
Divan Başkanı Yardımcılığı Serhat Ekmekçi, Divan
yazman üyeliklerine Volkan Özkan ve Yunus Deniz
oybirliği ile seçildiler.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şube 10.
Dönem çalışma raporu, mali rapor ve denetleme kurulu
raporları okundu ve görüşüldü.
2014-2015 yılı tahmini gelir-gider bütçesi okundu ve
görüşüldü.
Dilek ve temenniler gündeminde üyeler Odanın gelecek
dönem yapması gereken çalışmalar konusunda görüş
ve önerilerini bildirirken, metalurji genç adına da bir
öğrenci arkadaşımız konuşma yaptı.
23 Şubat 2014 tarihinde yapılan seçimler ile oluşan
yönetim kurulu bilahare toplanarak aşağıdaki görev
dağılımını yaptı.
İstanbul Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanlığına
seçilen Bengisu Müge Yolcu işi nedeni ile Eskişehir'e
yerleşmesinden dolayı yönetimden ayrılmak zorunda
kaldı. Yerine 1. yedek Serhan Çınar asil yönetime alındı.
10. Dönem İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Cin ve Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şulan açılış
konuşmalarını yaptılar.
İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU
Asil Yönetim Kurulu Üyeleri
Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri
ERMAN CAR
ALİ BAHADIR AFŞAR
Şube Yönetim Kurulu 2. Başkanı İLGE KARADENİZ
OKTAY ARSLAN
Şube Yazmanı BENZER BERKAY TUNCAY
AYKUT AYYILDIZ
Şube Saymanı KUBİLAY BİLİR
FAHRİ KIZILASLAN
TURGAY ALDI
NECDET ŞENCAN
AYDIN ŞELTE
GÜRKAN ÜNLÜTÜRK
SERHAN ÇINAR
13
Download

odamız istanbul şubesi 11. olağan genel kurulu yapıldı