ODAMIZ TARAFINDAN 5 KEZ GERÇEKLEŞTİRİLEN
BOSNA HERSEK TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI
2015 YILINDA DEVAM EDİYOR!
14-17 MAYIS 2015 / SARAYBOSNA - BOSNA HERSEK
♦ Güçlenen bir ekonomi ♦ Tüketime dayalı bir nüfus
♦ Serbest Ticaret Anlaşması ♦ Tarihi ve coğrafi yakınlık
ÖZEL SEKTÖRÜMÜZÜN BEKLEDİĞİ DEV ORGANİZASYON!
BOSNA HERSEK – 6. TÜRK ÜRÜNLERİ FUARI
Tüm sanayi, ticaret, hizmet ve yatırım sektörlerine yer
verilecek olup, sektörel yerleşim gerçekleştirilecektir.
12 m2 stand ile toplam katılım bedeli: 3600 €
KATILIM BEDELİNE A’DAN Z’YE TÜM ANA HİZMETLER DAHİLDİR
♦ Stand İnşaatı ♦ Ürünlerin İstanbul - Saray Bosna - İstanbul nakliye,
gümrükleme ve sigorta işlemleri ♦ Katalogda firma bilgilerinin yer alması,
♦ Günde minimum 2 profesyonel firma ile görüşme programı
♦ Katılım bedelinin ve bir firmadan 2 temsilcinin ekonomi sınıf uçak bedelinin %50’sinin
T.C. Ekonomi Bakanlığı teşvik kapsamında firmaya geri ödenmesi için gerekli işlemlerin
yerine getirilmesi ♦ Ofis, iletişim araçları ve ikram hizmetlerinden faydalanma imkanı
Bosna Hersek-Türk Ürünleri Fuarları Zincirinin 6. halkasında buluşmak üzere ilgili
firmaların katılım sözleşmesini ve ilk ödemeye ilişkin banka dekontunu (1600 €)
Odamıza iletmelerini rica eder, saygılar sunarız.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Tel: 0212 455 61 11 - 455 61 07
Faks: 0212 520 15 26
GSM: 0533 959 30 57
E-mail: [email protected] / [email protected]
B O S N A H E R S E K 6. T Ü R K Ü R Ü N L E R İ F U A R I
14 – 17 Mayıs 2015
Saraybosna - Bosna Hersek
İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU
KATILIM SÖZLEŞMESİ
Lütfen Faks / E-posta ile İletiniz:0(212) 520 15 26 / [email protected] / [email protected]
FİRMA İLE İLGİLİ BİLGİLER
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-posta
Web Sayfası
Üyesi Bulunduğu Oda
Sicil No.
Vergi Dairesi
Vergi No
SERGİLEME ALANI
12 m2
Minimum Stand Alanı 12 m2 olup, Talep Eden
24 m2
Firmalara 12 m2 Katları Verilebilir.
NOT: Talep edilen m2’nin “X” ile işaretlenmesi gerekmektedir.
36 m2
48 m2
FUARDA YER ALACAK ÜRÜNLER
Bosna Hersek -6.Türk Ürünleri Fuarı A’dan Z’ye tüm sektörlere açıktır.
Ürünler Odamızın Vereceği Ağırlık, Hacim Limitleri Çerçevesinde Sınırlandırılacaktır.
ÖDEME PLANI
1 2 M 2 K A T I L I M B E D E L İ : 3 . 600 E U R O
1. Ödeme
2. Ödeme
Banka Bilgileri:
: 1600 EURO
: Bakiye
Yapı ve Kredi Bankası Sultanhamam – İstanbul Şubesi İstanbul Ticaret Odası Hesabı – Şube Kodu: 055
EURO Hesap No
: 60651949
IBAN No
: TR98 0006 7010 0000 0060 6519 49
Katılım Bedeline Dahil Olan Hizmetler:
Stand inşaatı, aydınlatma, nakliye, gümrük, sigorta işlemleri, Fuar Katalogunda firma bilgilerinin yer alması, yurtdışı tanıtım
hizmetleri, profesyonel ikili görüşmelerin düzenlenmesi, devlet desteği başvuru ücreti ve teşvik işlemlerinin takibi, Fuar
esnasında iletişim ve ikram hizmetleri
Tam Yetkili Yönetici
FİRMA YETKİLİLERİ
Fuar Çalışmalarından Sorumlu Yetkili
Ad, Soyad
:
Ad, Soyad
:
Unvan
:
Unvan
:
GSM
:
GSM
:
Fuar çalışmaları ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası’nın “ödeme planına” uyacağımızı, fuar çalışmaları ile ilgili işlemlerin
tarafımızca gerçekleştirileceğini, Türk Ürünleri Fuarı projesi kurallarını kabul edeceğimizi, ürünlerimizin ihracatına ilişkin tüm
belgelerin teslim edileceğini, ilgili gümrük vergilerinin tarafımızca ödeneceğini, iştirakten vazgeçmemiz halinde, firmamız
tarafından ödenen meblağın İstanbul Ticaret Odası’na irad kaydedileceğini, nakliye organizasyonunda organizatör tarafından
belirlenecek limitlere uyacağımızı kabul ettiğimizi taahhüt ederiz.
İstanbul Ticaret Odası tarafından kaynaklanan sebeplerden ötürü fuar desteklerinden faydalanamaması halinde katılımcının
uğrayacağı zararı İstanbul Ticaret Odası tazmin edecek olup, yurt dışı fuar organizasyonunun iptal edilmesi veya sözleşmede
belirtilen tarihte gerçekleştirilmemesi ve katılımcının da değişen tarihte fuara katılmayı tercih etmemesi durumunda katılımcıdan
alınan ödeme eksiksiz iade edilecektir.
TARİH ....../....../.......
YETKİLİ İSİM VE SOYADI / UNVAN
…………….......................................
…………….......................................
FİRMA KAŞESİ VE İMZA
Download

tur detayı - Golden Bay Cruise Gemi Turları