ŞEHİT NURİ PAMİR ANADOLU LİSESİ (2. EGİTİM BÖLGESİ)
2014/2015 EGİTİM ÖGRETİM YILI 2. DÖNEM BAŞI ORTAOKUL FEN BİLİMLERİ
DERSİ BÖLGE ZÜMRE BAŞAKANLAR KURULU TOPLANTISI
TOPLANTı
NO
:2
TOPLANTı TARİHİ: 13.02.20ı5 Cuma
TOPLANTı SAATi : 15.30
TOPLANTı YERİ
: Şehit Nuri Pamir Anadolu Lisesi
GÜNDEM:
ı.
Açılış
ve yoklama
2. Kurul yazmanı seçimi
3. 20 14-20 ı5 Eğitim öğretim
yılı ı.
Dönem toplantısında alınan kararlar ve uygulama
sonuçlarının değerlendirilmesi
4.
5.
6.
7.
8.
Eğitim öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan
güçlüklerin giderilmesine yönelik tedbirler
Bölgedeki eğitim ve öğretimin planlanmasına, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve
paylaşımı ile öğrenci başarısının artırılınasına yönelik konuların görüşülmesi
Ders programlarının ve derslerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesi, tespit edlen
aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi
Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planları ile gezi, gözlem, deney ve inceleme
planları arasında bölgede birlik ve koordinasyonun sağlanması. Yaşanan aksaklıklar
varsa değerlendirilmesi
Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik konuların
görüşülmesi.
9.
güçlükler ve bu
Kapanış .
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESi:
1. Zümre toplantısı belirtilen tarih ve saatte, belirtilen yerde
başladı.
2. Yazmanlığa Ferhat İLHAN seçildi.
3. 2014-2015 eğitim öğretim yılı 1. Dönem zümre toplantısında alınan kararlar gözden
geçirildi. Uygulama noktasında sıkıntı yaşanmadığı söylendi.
4. 7 ve 8.
Sınıflarda
uygulanan programdaki
konuların yoğunluğu, kazanımların
yetiştirilmesini zorlaştırmaktadır.
6. Sınıflardaki sürat konusundaki birim çevirmelerde, matematik dersinde ilişkili
konular henüz anlatılınadığından öğrenciler zorlanmaktadır.
5 ve 6. Sınıflarda çalışma kitaplarının olmaması, konuların pekiştirilememesine sebep
olmaktadır. Çalışma kitabının olmayışı öğretmenleri kaynak kitap kullanmaya
itmektedir.
5. İhtiyaç duyulduğunda diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmaktadır. Sosyal
medyada oluşturulan gruplar sayesinde zümre içinde ve diğer branşlarda bilgi
paylaşımı yapıldığı söylendi.
6. Ders
programlarıyla
öğretmenierin
derslerin birbiriyle paralel yürütüldüğü,
bireysel çabalarıyla çözüldüğü söylendi.
oluşan aksaklıkların
7. Ünitelendirilmiş yıllık planların ve ders planlarının bölgede birbiriyle koordinasyon
içinde yürütüldüğü, herhangi bir aksaklık yaşanmadığı söylendi.
8. 5, 6 ve 7. Sınıflarda 3 yazılı yapılmasına karar verildi. Tüm sınıflarda en az 2 ders içi
performans notu verilmesine karar verildi.
Yazı lı tarihleri ise;
1. Yazı lı mart ayının son haftası ,
2. Yazılı nisan ayının son haftası ,
3. Yazılı mayıs ayının son haftası olarak belirlendi.
Proje ödevlerinin Mayıs ayının son haftasına kadar toplanmasına ve
değerlendirilmesine karar verildi.
9. Başarılı bir dönem geçirme dilek ve temennileriyle toplantı sona erdirildi.
SEHIT NURI PAMIR ANADOLU LI SESI FEN BILIMLER I DERSI ZÜMRESI(2.EGITIM BÖLGESI)
IMZA
ADI- SOYADI
OKULU
SIRA NO
1
SQJ0ffı~~
~hr"1 ~'r+ O.Q ~\j~-
2
~-"c'v-.o.\- IL~~ -\Le..,..:'
3
\'!.I'V\0.;\
A\o.'<.u.<;O..?
r/J{ ~~
c .o
~
\ \:ı~ ~ A .ı.- ... ı, ~<''<.
ÇI---_
~~ .~.::. ",..,___ c \-\-,".'·,....\ -:=7
4
l:zct.b..'- \1\ lJ
5
s .:;a.ı""" ~Mfl' fı &""' €rt.-.
6
Yd..Lc..:u'
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
k':.Jr?
1 ,......,.._
Ho..tl;
.J- ~-ı
o~ ı....,
o.o
<::::
\.1
'-'\.....:.-.....
r--
Download

Fen ve Teknoloji Zümresi