T.C.
TUZLA KAYMAKAMLIĞI
Kaşif Kalkavan Çok Programlı Anadolu Lisesi
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
TOPLANTI TARİHİ:11.02.2015
TOPLANTI SAATİ : 15:30
TOPLANTI YERİ : Konferans Salonu
TOPLANTI NO
: 02
GÜNDEM:
1) Açılış ve yoklama
2) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
3) Öğretim programlarının uygulanması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,
4) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
5) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin (44.-59./64.-65./86.-87/90.-91./107.-115.) maddelerinin okunması,
6) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
7) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için alınacak önlemler,
8) 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Kanaat Döneminde öğrencilerin başarı durumlarının
değerlendirilmesi,
9) Öğrencilerin devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi,
(Ödül ve Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu faaliyetleri)
10) Öğrenci devamsızlığının önlenmesi ile ilgili alınacak tedbirler ve derse geç gelen öğrencilerin derse alınması.
11) Okulumuzda yapılmış olan genel denetim sonuçlarının görüşülmesi.
12) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu çalışmaları ve sınıf rehberliklerinin
görüşülmesi,
13) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının yürütülmesi ve geliştirilmesi konusunun görüşülmesi,
14) Sosyal Etkinlik Çalışmaları hakkında görüşmeler ve Birinci Dönem Faaliyet Raporları,
(Kulüp çalışmalarının ve topluma hizmet çalışmalarının değerlendirilmesi)
15) Toplam Kalite Yönetimi, Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi Çalışmaları, Okulumuz 2015-2019 Stratejik
Planının Hazırlanması hakkında görüşmeler. (TKY uygulamalarının gözden geçirilmesi, OGYE ekibinin
kurulması, Stratejik Plan Hazırlama Komisyonunun oluşturulması)
16) Kurullar ve komisyonların gözden geçirilmesi ve kurulmamış kurul ve komisyonların oluşturulması,
17) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalarla
fuar, defile, sergi ve kermesler,
18) Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
19) Zümre toplantıları, öğretim programları, zümreler hakkında görüşmeler,
20) Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınav analizlerinin yapılması,
21) Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
22) Okulun genel işleyişi ile ilgili görüşmeler;
a) Derse giriş ve çıkışlar, nöbet görevlerinin yürütülmesi,
b) Ders defterleri ve yoklama fişlerinin doldurulması,
c) Sınıfların düzeni, okul eşyalarının bakımı, korunması ve kullanılması,
d) Laboratuvarlardan yararlanma ve çalışma planı çıkarılması,
e) Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri, performans ve proje çalışmaları,
f) Bayrak törenleri kutlanması gereken gün ve haftalar,
g) Öğretmen, öğrenci ve veli münasebetleri.
23) Yapılacak proje çalışmaları,
24) Mezunların izlenmesi,
25) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
26) Dilek ve temenniler
27) Kapanış
Adres
Telefon
Web Adresi
Kurum Kodu
: Aydınlı Mahallesi , Aydınlık Cd. No47 Tuzla/İSTANBUL
: 0216 673 35 67 Faks : 0 216 673 35 68
: http://www.kasifkalkavan.meb.k12.tr/
: 752731
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Öğretmenler Kurulu