T.C.
KOZAN KAYMAKAMLIĞI
Kozan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Müdürlüğü
SAYI : 113070/
KONU:2.Dönem BaĢı Öğretmenler
Kurulu Toplantısı
KOZAN
22/01/2015
KOZAN MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ ÖĞRETMENLERĠNE
2014/2015 Eğitim Öğretim yılı 2.Dönem başı öğretmenler kurulu toplantısı; 10 ġubat
2015 Salı günü saat 13.00 de Okulumuz konferans salonunda, Okul Müdürü İrfan SARI
başkanlığında aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılacaktır. Öğretmen
arkadaşların, anılan yer ve saat’te hazır bulunmaları için
Bilgilerinize gereğini rica ederim.
İrfan SARI
Okul Müdürü
GÜNDEM MADDELERĠ
1-Açılış ve yoklama.
2Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğretmenler Kurulu başlıklı
109.Maddesinin okunması açıklanması.
a) Gündeme İlave edilecek konuların tespiti.
b) Bir önceki öğretmenler kurulundan alınan kararları değerlendirilmesi.
3-İlçe Milli Eğitim Komisyonuna temsilci öğretmen seçimi,
4-Müdür Yardımcılarının görev dağılımının okunması,
5- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" Üst
başlıklı 43´den 63´e kadar maddelerin okunması ve açıklanması.
6- 1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1. Dönem sonu sınıfların
genel başarı oranları hakkında öğretmen görüşleri ve sınıf Müdür Yardımcılarının
görüşleri.
7- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Geç Gelme Başlıklı" 35. maddesinin
okunması açıklanması.
8- Öğrenci devam devamsızlık durumları hakkında kurula bilgi verilmesi (Sınıf
Müdür Yardımcıları)
9- Öğrenci disiplin durumunun genel değerlendirilmesi. Okul Ödül ve Disiplin
Kurulu başkanının kurula bilgi vermesi.
10- Onur Kurulu çalışmalarının değerlendirilmesi. Onur Kurulu başkanı tarafından
kurula bilgi verilmesi.
11- Yeni OGYE oluşumu için üye seçimlerinin sağlanması.
12- Başarıyı arttırıcı önlemler hakkında karar alma.
13-Okulumuzda derslere göre yapılan ortak sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve
2.Dönemde yapılacak ortak sınavlar konusunda karar alma.
14Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin görevleri ve
sorumlulukları " başlıklı 86. maddesinin okunması ve açıklanması.
15- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin mesleki çalışmaları"
başlıklı 87.Maddesinin okunması ve açıklanması.
16- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin
esasları" başlıklı 91. maddesinin okunması ve açıklanması.
17- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Sınıf ve şube öğretmenler kurulu"
başlıklı 110. maddesinin okunması ve açıklanması.
18- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Zümre öğretmenler kurulu" başlıklı 111.
maddesinin okunması ve açıklanması.
19- Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Okul zümre başkanları kurulu" başlıklı
112. maddesinin okunması ve açıklanması.
20- Milli Bayramlar ve Belirli gün ve haftalarda yapılacak faaliyetler.
a12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’U anma günü.
b18 Mart Şehitleri Anma Günü anma günü.
c10 – 16 Mayıs Engelliler Haftası
d23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
e19 Mayıs Atatürk’ ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
21- Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin okunup açıklanması.
22- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair
Yönetmeliğin okunup açıklanması
23- Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri yönergesinin okunması.
24- Bakanlığımız, Valiliğimiz, Kaymakamlığımız İl ve İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğümüzün emir ve duyurularının okunması ve açıklanması.
25- sınıf donatım malzemeleri ile Akıllı Tahtaların kullanılması ve korunması,
26- Okul kütüphanesinin sürekli kullanılması için yapılacak çalışmalar,
27- Eksersiz çalışmaları hakkında bilgiler,
28- Her sınıfın bir yetimi olsun projesi,
29- Kardeş okul uygulamaları,
30- Kurum kültürü oluşturulması ve Kurum tanıtım çalışmaları,
31- Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar, (TD.2104 ve
2488)
32- Okulda ve çevrede Türkçenin doğru, güzel, etkili ve kurallarına uygun olarak
kullanılması
Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Telefon:
+90 322 515 83 45
Web Sitesi: www.kozanteml.meb.k12.tr
Adres:
Fax: +90 322 516 16 90
e-posta: [email protected]
Cumhuriyet Mahallesi Taştekin Sokak No:69 Kozan
Download

KOZAN KONU:2.Dönem BaĢı Ö