T.C.
SULTANGAZİ KAYMAKALIĞI
Habibler Anadolu Lisesi Müdürlüğü
SAYI : /903 / 85
05 / 02 / 2015
KONU : Öğretmenler Kurulu 2.Dönem
Toplantısı
OKULUMUZ ÖĞRETMENLERİNE
2014-2015 Öğretim yılı 2.Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere
11/02/2015 Çarşamba saat 15:00’te yapılacak olup; tüm öğretmen arkadaşların belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır
bulunmaları hususunda;
Gereğini rica ederim.
Veysel AKINCI
Okul Müdürü
GÜNDEM MADDELERİ:
Madde 1. Açılış ve Yoklama
Madde 2. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılında yapılan sene başı Öğretmenler Kurulunda alınan kararların
gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi;
Madde 3. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı 1.Döneminin başarısı, devam-devamsızlık ve disiplin durumları ile
ilgili genel değerlendirme yapılması,
a) 1.Dönem sınıf ders başarı analizlerinin değerlendirilmesi. 1.dönem sonu sınıfların genel başarı oranları
hakkında öğretmen görüşleri
b) Devam-devamsızlık durumları
c) Ödül ve Disiplin durumunun genel değerlendirilmesi.
d) Sportif faaliyetlerin değerlendirilmesi.
e) 2.Dönem başarıyı artırıcı önlemler.
Madde 4. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin başarılarının artırılması için alınacak
önlemlerin görüşülmesi
Madde 5.Yetiştirme kurslarının durumunun görüşülmesi
Madde 6.Önemli gün ve haftaların kutlanması 2. dönemde yapacağımız sosyal kültürel faaliyetler
Madde 7. 2014-2015 yılı 1.dönem Okulumuzda uygulanan Değerler Eğitimi çalışmalarının
değerlendirilmesi
Madde 8. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi
a) Bayrak törenlerinin itina ile yapılması (Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi, Madde:5, 6 )
b) Derslere zamanında giriş çıkış yapılması ; ders defterlerin usulüne uygun olarak yazılması, yoklama
fişlerinin gereği gibi işlenmesi
c) Derslere geç kalan öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler
Madde 9. 2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde yapılan Rehberlik ve Psikolojik danışma çalışmalarının
değerlendirilmesi ve sınıf rehber öğretmenlerinin çalışmaları.
Madde 10. Öğretmen öğrenci ilişkileri.
Madde 11. 2014–2015 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ve ikinci dönem
veli toplantısı tarihinin belirlenmesi
Madde 12. Sosyal Kulüpler tarafından 2014-2015 Eğitim öğretim yılı 1.Döneminde Yapılan, 2.Dönem
yapılması planlanan faaliyetler ve topluma hizmet çalışmaları
Madde 13. Kurum-çevre ilişkilerinin iyileştirilmesi için yapılacak etkinlerin görüşülmesi, kurum kültürü
uygulaması ve strateji plan çalışmaları.
Madde 14. Şube öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu toplantı tarihlerinin belirlenmesi.
Madde 15. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu toplantı tarihinin belirlenmesi
Madde 16. Nöbet uygulamalarının görüşülmesi. Nöbet hizmetleri, görülen aksaklıklar ve öneriler
(Öğrenci ve Öğretmen).
Madde 17. Kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususların görüşülmesi
a) Personel Kılık kıyafet durumu
b) Öğrenci Kılık-kıyafet durumu
Madde 18. Zümre toplantıları görüşülmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi
-Zümre Başkanlar Kurulu toplantı tarihinin belirlenmesi ve tutanaklarının teslim tarihlerinin belirlenmesi
Madde 19. 2014 Hizmetiçi (merkezi-mahalli) Eğitim Faaliyetleri.
Madde 20. Dilek ve Temenniler
Madde 21. Kapanış
Download

Toplantı Gündem Maddeleri