2014-2015
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2. DÖNEM BAŞI
ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTISI
1
Okuyabilirseniz, her insan bir kitaptır.
MEVLANA
2
KIYMETLİ
MESLEKTAŞLARIMIZ
Öğretmenler Kuruluna
HOŞGELDİNİZ
3
Küçük bir hatırlatma 
4
ZAMAN ÇİZELGESİ
15.30- AÇILIŞ
16.20-16.30 Kısa Bir Ara
16.30 TOPLANTININ 2. YARISI
17.30- KAPANIŞ
Saygı, yetişkinlerden açılan bir yolla çocuğa
gider ve çocuktan yetişkinlere geri döner.......
5
GÜNDEM MADDELERİ:
1) Açılış ve Yoklama
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3) Gündem maddelerinin okunması ve varsa ilave edilecek hususların
gündeme alınması,
4) Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi,
5) Öğretim programlarının uygulanması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve
ders planları,
6) Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar,
7) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin (44.-59./64.-65./86.-87/90.91./107.-115.) maddelerinin okunması,
8) Eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi,
9) İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için
alınacak önlemler,
10) 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Kanaat Döneminde öğrencilerin
başarı durumlarının değerlendirilmesi,
11) Öğrencilerin devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının
değerlendirilmesi,
(Ödül ve Disiplin Kurulu ve Onur Kurulu faaliyetleri)
6
12) Öğrenci devamsızlığının önlenmesi ile ilgili alınacak tedbirler ve derse geç
gelen öğrencilerin derse alınması.
13) Okulumuzda yapılmış olan genel denetim sonuçlarının görüşülmesi.
14) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu çalışmaları
ve sınıf rehberliklerinin görüşülmesi,
15) Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının yürütülmesi ve geliştirilmesi
konusunun görüşülmesi,
16) Sosyal Etkinlik Çalışmaları hakkında görüşmeler ve Birinci Dönem Faaliyet
Raporları,
(Kulüp çalışmalarının ve topluma hizmet çalışmalarının değerlendirilmesi)
17) Toplam Kalite Yönetimi, Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi Çalışmaları,
Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planının Hazırlanması hakkında görüşmeler.
(TKY uygulamalarının gözden geçirilmesi, OGYE ekibinin kurulması,
Stratejik Plan Hazırlama Komisyonunun oluşturulması)
18) Kurullar ve komisyonların gözden geçirilmesi ve kurulmamış kurul ve
komisyonların oluşturulması,
19) Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar, defile, sergi ve kermesler,
7
20)
21)
22)
23)
24)
Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar,
Zümre toplantıları, öğretim programları, zümreler hakkında görüşmeler,
Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınav analizlerinin yapılması,
Hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi
Okulun genel işleyişi ile ilgili görüşmeler;
a) Derse giriş ve çıkışlar, nöbet görevlerinin yürütülmesi,
b) Ders defterleri ve yoklama fişlerinin doldurulması,
c) Sınıfların düzeni, okul eşyalarının bakımı, korunması ve kullanılması,
d) Laboratuvarlardan yararlanma ve çalışma planı çıkarılması,
e) Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri, performans ve proje
çalışmaları,
f) Bayrak törenleri kutlanması gereken gün ve haftalar,
g) Öğretmen, öğrenci ve veli münasebetleri.
25) Yapılacak proje çalışmaları,
26) Mezunların izlenmesi,
27) Bakanlık emirleri ve ilgili mevzuatın değerlendirilmesi,
28) Dilek ve temenniler
29) Kapanış
8
1-AÇILIŞ VE YOKLAMA
2-Sizleri, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları aziz
şehitlerimiz, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizin
huzurunda 1.dk’lık saygı duruşuna ve İstiklal
Marşımızı okumaya davet ediyorum
SAYGI DURUŞU ve İSTİKLAL MARŞI
9
10
11
3- Gündem maddelerinin
okunması ve varsa ilave edilecek
hususların gündeme alınması,
12
4-Önceki toplantıda alınan
kararların gözden
geçirilmesi
13
5- Öğretim programlarının
uygulanması, ünitelendirilmiş yıllık
planlar ve ders planları,
14
6- Atatürkçülükle ilgili konuların
derslerde işlenişine ilişkin
hususlar,
15
7- Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği’nin (44.-59./64.65./86.-87/90.-91./107.-115.)
maddelerinin okunması,
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
8. Eğitim ve öğretim
etkinliklerinin düzenli
yürütülmesi,
42
9. İstenen başarı
düzeyine ulaşamayan
öğrencilerin
yetiştirilmesi için
alınacak önlemler,
43
10. 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Birinci
Kanaat Döneminde
öğrencilerin başarı
durumlarının
değerlendirilmesi,
44
11. Öğrencilerin devam ve
devamsızlık, ödül ve disiplin
durumlarının
değerlendirilmesi,
(Ödül ve Disiplin Kurulu ve
Onur Kurulu faaliyetleri)
45
12. Öğrenci devamsızlığının
önlenmesi ile ilgili alınacak
tedbirler ve derse geç gelen
öğrencilerin derse alınması.
46
13. Okulumuzda yapılmış
olan genel denetim
sonuçlarının görüşülmesi.
47
14. Rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri yürütme
komisyonu çalışmaları ve
sınıf rehberliklerinin
görüşülmesi.
48
15. Bireyselleştirilmiş Eğitim
Programlarının yürütülmesi
ve geliştirilmesi konusunun
görüşülmesi,
49
16. Sosyal Etkinlik Çalışmaları
hakkında görüşmeler ve Birinci
Dönem Faaliyet Raporları,
(Kulüp çalışmalarının ve
topluma hizmet çalışmalarının
değerlendirilmesi)
,
50
16. Sosyal Etkinlik Çalışmaları hakkında görüşmeler ve Birinci Dönem Faaliyet Raporları,
)
2014-2015 Öğretim yılının 1.Yarıyılının genel
değerlendirilmesi:
Türk Dili ve Ed……..
• Biyoloji …………..
Tarih…………….........
• Coğrafya………….
İngilizce………………..
• Matematik……….
Din K.ve A.B………….
• Kimya………………
Fizik………………………
•
Bilişim
Tek.Al…..
Beden Eğt……………..
• ELK-ELO Tek.Al….
Görsel Sanatlar
• Kimya Alanı……..
Felsefe
(Kulüp çalışmalarının ve topluma hizmet çalışmalarının değerlendirilmesi
51
Disiplin Kurulu Uygulamalarının
Değerlendirilmesi
52
Onur Kurulu Raporunun Okunarak
Değerlendirilmesi
53
Rehberlik servisi raporunun
okunarak değerlendirilmesi
54
Sosyal Kulüpler raporlarının
kurula sunulması ve yapılan
çalışmaların değerlendirilmesi
55
Ders dışı etkinlik
çalışmalarının
değerlendirilmesi
56
17. Toplam Kalite Yönetimi, Okul
Gelişim ve Yönetim Ekibi Çalışmaları,
Okulumuz 2015-2019 Stratejik Planının
Hazırlanması hakkında görüşmeler.
(TKY uygulamalarının gözden
geçirilmesi, OGYE ekibinin kurulması,
Stratejik Plan Hazırlama
Komisyonunun oluşturulması)
,
57
18. Kurullar ve komisyonların gözden
geçirilmesi ve kurulmamış kurul ve
komisyonların oluşturulması,
58
19. Yurt içi ve yurtdışında düzenlenecek
bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif etkinlikler ve yarışmalarla fuar,
defile, sergi ve kermesler,
59
20. Personel ve öğrenci kılık ve
kıyafetleriyle ilgili hususlar,
60
21. Zümre toplantıları, öğretim
programları, zümreler hakkında
görüşmeler,
61
22. Orta Öğretim Kurumları
Yönetmeliğine göre sınav
analizlerinin yapılması,
62
23. Hizmet içi eğitim
ihtiyaçlarının belirlenmesi
63
24. Okulun genel işleyişi ile ilgili görüşmeler;
a) Derse giriş ve çıkışlar, nöbet görevlerinin yürütülmesi,
b) Ders defterleri ve yoklama fişlerinin doldurulması,
c) Sınıfların düzeni, okul eşyalarının bakımı, korunması
ve kullanılması,
d) Laboratuvarlardan yararlanma ve çalışma planı
çıkarılması,
e) Ders dışı eğitim ve öğretim faaliyetleri, performans ve
proje çalışmaları,
f) Bayrak törenleri kutlanması gereken gün ve haftalar,
g) Öğretmen, öğrenci ve veli münasebetleri.
64
25. Yapılacak proje çalışmaları,
65
26. Mezunların izlenmesi,
66
27. Bakanlık emirleri ve ilgili
mevzuatın değerlendirilmesi,
67
28. Dilek ve temenniler
68
29. Kapanış
69
70
HER ŞEYDEN ÖNCE EĞİTİM ÖĞRETİMİN TESADÜFLERE
BIRAKILMAYACAK KADAR CİDDİ VE ÖNEMLİ OLDUĞU
AKILDAN ÇIKARILMAMALIDIR.
HER ÖĞRETMENİN BİR TÜRKÇE ÖĞRETMENİ GİBİ
HAREKET EDEREK ,ŞİVE BOZUKLUĞU TELAFFUZ HATALARI
KELİMENİN DOĞRU YAZILMAMASI,DOĞRU OKUNMAMASI GİBİ
HATALARA DÜŞMEMESİ GEREKLİDİR.
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ BENİMSETİLMESİNE
KONUNUN ÖZELLİĞİNE GÖRE ATATÜRKÇÜLÜKLE BAĞLANTI
KURULMASINA ,VATAN, MİLLET,BAYRAK SEVGİSİNİN VERİLMESİNE
ÖZEN GÖSTERİLMELİDİR.
ÖĞRETMEN DERS ARAÇ GEREÇLERİNİ YAZI TAHTASINI
DÜZENLİ KULLANARAK ÖRNEK OLMALI VE ÖĞRENCİLERİN
DEFTERLERİNİ TERTİP VE DÜZENİNİ KONTROL ETMELİDIR.
71
AMACIMIZ,
HEPiMiZiN ÖZLEMiNi
DUYDUĞU BiR OKUL...
72
TEŞEKKÜR EDERİZ.
73
Download

PowerPoint Sunusu