ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ HAZİRAN 2014 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI( Türk Edebiyatı, Dil ve
Anlatım, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Felsefe, İngilizce,
Almanca, Beden Eğitimi, Müzik)
BİRİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
ÇALIŞMA
TARİH
ÇALIŞMA KONULARI
SAATLERİ
16.06.2014
09.00-12.00
Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Pazartesi
17.06.2014
Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarının Yapılması ve Okul İdaresine Teslimi
09.00-12.00
Salı
Öğretim Programları ve Kazanımları
18.06.2014
Fen Öğretimi ve Öğrenci Tutumları- Yrd. Doç. Dr. Evrim URAL(KSÜ)
09.00-12.00
Çarşamba
19.06.2014
Öğretim İlke ve Yöntemleri- Yrd. Doç. Dr. Orhan ERCAN(KSÜ)
09.00-12.00
Perşembe
(Program KİPAŞ Eğitim Kurumları Toplantı Salonunda Gerçekleştirilecektir).
Zümre Başkanları Kurulu Toplantısının Yapılması ve Okul İdaresine Teslimi
20.06.2014
09.00-12.00
Öğretim Yöntem –Teknikleri ve Materyal Kullanımı
Cuma
Sınıf Yönetime ve Akademik Başarı
İKİNCİ HAFTA MESLEKİ ÇALIŞMA TAKVİMİ
ÇALIŞMA
TARİH
ÇALIŞMA KONULARI
SAATLERİ
23.06.2014
Etkili Sınıf Yönetimi- Prof. Dr. Niyazi CAN (KSÜ Eğitim Fakültesi Dekanı)
09.00-12.00
Pazartesi
(Program KİPAŞ Eğitim Kurumları Toplantı Salonunda Gerçekleştirilecektir).
24.06.2014
Eğitimsel Liderlik- Yrd. Doç. Dr. Mahmut SAĞIR (KSÜ)
09.00-12.00
Salı
(Program KİPAŞ Eğitim Kurumları Toplantı Salonunda Gerçekleştirilecektir).
25.06.2014
Besin Kirlenmesi-Yrd. Doç. Dr. Petek PİNER(KSÜ)
09.00-12.00
Çarşamba
(Program KİPAŞ Eğitim Kurumları Toplantı Salonunda Gerçekleştirilecektir).
26.06.2014
Afet Yönetimi
Perşembe
09.00-12.00
Sosyal Kültürel Etkinlikler
Ölçme Değerlendirme ve Mesleki Gelişim
27.06.2014
İl Millî Eğitim Müdürlüğüne İletilmek Üzere Dersler Bazında Word Dosyası
Cuma
09.00-12.00
olarak Raporların Hazırlanması ve Elektronik Ortamda Okul İdaresine Teslim
Edilmesi
12.06.2014
Ahmet BÜYÜKÇELİK
Okul Müdürü
AÇIKLAMA
1- Koyu renkli olarak gösterilen çalışmalar, zümreler tarafından komisyonlar şeklinde kendi içinde bir başkan
ve bir raportör seçerek, İl Millî Eğitim Müdürlüğünün ekteki yazısı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
Download

ERDEM BAYAZIT ANADOLU LİSESİ HAZİRAN 2014 MESLEKİ