KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ YÖNERGELER
±İNDİR Ksü Çift Anadal ve Yan Dal Programları Yönergesi
±İNDİR Ksü Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Yönergesi
±İNDİR Ksü Etik Kurul Yönergesi
±İNDİR Çift Anadal Ve Yan Dal Programları Yönergesi
±İNDİR Kurum İçi Ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş
Yönergesi
±İNDİR Önlisans - Lisans Öğrencileri Staj Yönergesi
±İNDİR Tıp Fakültesi Öğrenci Yatay Geçiş Yönergesi
±İNDİR Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
Yönetmeliği
±İNDİR Öğrenci Konseyi Yönergesi
±İNDİR Ksü Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi ( Çalışmaları Devam
Etmektedir )
±İNDİR Araştırma Görevlisi Kadrosuna Naklen Veya Açıktan Atama
Yönergesi
±İNDİR Kreş Ve Anaokulu Uygulama Yönergesi
±İNDİR “Tıp Fakültesi Akademik Araştırmaları Değerlendirme Komisyonu”
Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönergesi
±İNDİR Tıp Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (Ksütıp Hadyek)
Yönergesi
±İNDİR Yayın Yönergesi
±İNDİR Ziraat Fakültesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Yönergesi
±İNDİR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Yönergesi
±İNDİR Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphane Yönergesi
±İNDİR Spor Tesisleri Yönetim Ve Kullanma Yönergesi
±İNDİR Bilgisayar Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Baum) Yönergesi
±İNDİR Çevre Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönergesi
±İNDİR Stratejik Araştırma Merkezi Yönergesi
±İNDİR RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU
KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ
±İNDİR TIBBİ ARŞİV VE DOKÜMANTASYON HİZMETLERİ
YÖNERGESİ
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
İNDİR
Download

bilgisayarınıza indirin - genel sekreterlik birimi