T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
(28 Nisan - 09 Mayıs 2014)
28 Nisan 2014 Pazartesi
08.00-08.30
08.30-09.00
09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
Kayıt
Açılış Konuşmaları
Hastane Yöneticisi Prof. Dr. A.Yaser MÜSLÜMANOĞLU
HADYEK Başkanı Atilla SEMERCİÖZ
Hayvan Deneyleri Etiği ve Başvuru Kuralları
Prof. Dr. Atilla SEMERCİÖZ
Temel Laboratuvar Güvenliği ve Temizlik
Yard. Doç. Dr. Soner DOĞAN
Öğle Yemeği
Mevzuat
Prof. Dr. Atilla SEMERCİÖZ
Alternatif Yöntemler
Prof. Dr. M. Ziya DOYMAZ
29 Nisan 2014 Salı
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
Deney Hayvanlarının Anatomisi
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
Deney Hayvanları Fizyolojisi
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
Öğle Yemeği
Deney Hayvanları ile Yeni İlaç Bulma Yolları ve Tarama Testleri
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
İş Sağlığı ve Güvenliği
Doç. Dr. Berrin TELATAR
30 Nisan 2014 Çarşamba
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
Deney Hayvanları Histolojisi
Uzm. Dr. Serdar ALTINAY
Deney Hayvanları Biyokimyası
Doç. Dr. Osman Metin İPÇİOĞLU
Deney Hayvanlarının Beslenmesi
Vet. Hekim Göksel NURSOY
Yara İyileşmesi ve Yara Modelleri- I
Prof. Dr. Cemal AYGIT
Öğle Yemeği
Yara İyileşmesi ve Yara Modelleri- II
Prof. Dr. Cemal AYGIT
Araştırmaların Planlanması ve İfade Edilmesi
Prof. Dr. Cemal AYGIT
Deney Hayvanlarında Anestezi-Analjezi-Ötenazi
Doç. Dr. Ayşin ALAGÖL
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
(28 Nisan - 09 Mayıs 2014)
02 Mayıs 2014 Cuma
09.00-11.00
11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
Laboratuar Hayvanları Bilimi
Prof. Dr. Bayram YILMAZ
Deney Hayvanlarının Hastalıkları
Vet. Hek. Burcu ÇEVRELİ
Öğle Yemeği
Deney Hayvanlarının Biyolojik ve Üretim Özellikleri
Vet. Hek. Duygu S.ÇELİK
İlaç Verme ve Enjeksiyon Teknikleri
Doç. Dr. Mustafa IRAZ
03 Mayıs 2014 Cumartesi
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-16.00
16.00-18.00
Deney Hayvanları Çalışmalarında Biyoistatistik
Doç. Dr. Hanefi ÖZBEK
İskemi Reperfüzyon Modelleri
Prof. Dr. Atilla SEMERCİÖZ
Genel Cerrahide Deneysel Hayvan Modelleri
Uzm. Dr. Erkan YAVUZ
Öğle Yemeği
Tutuş Teknikleri
Vet. Hek. Arzu TEMİZYÜREK
Kan ve Örnek Alma Teknikleri
Doç. Dr. Sinan CANPOLAT
04 Mayıs 2014 Pazar
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00
Laboratuvar İşletmesi
Vet. Hek. Duygu S.ÇELİK
Deney Hayvanlarının Anatomisi (A2)
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
Deney Hayvanları Fizyolojisi (A2)
Prof. Dr. Ertuğrul KILIÇ
Deney Hayvanlarının Beslenmesi (A1-A2)
Vet. Hek. Duygu S.ÇELİK
Tutuş Teknikleri (A1)
Vet. Hek. Duygu S.ÇELİK
Hayvan Refahı ve Davranış Özellikleri (A1)
Vet. Hek. Duygu S.ÇELİK
*04 Mayıs 2014 Pazar günü sadece A1 ( Hayvan bakıcısı ve diğer yardımcı personel) ve A2 (Teknisyen ve
teknikerler) kategorisi için ders işlenecektir.
A1 kategorisi Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge (2007/11)’ye göre muaf
olduğu, alternatif yöntemler (4 saat), ilaç verme ve enjeksiyon teknikleri (3 saat), kan ve örnek alma
teknikleri (3 saat) teorik dersleri sırasında laboratuarda pratik derslere katılmak zorundadır.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
(28 Nisan - 09 Mayıs 2014)
UYGULAMALAR
Uygulama Başlıkları
Tutuş teknikleri (fare, rat ve tavşan)
Enjeksiyon yöntemleri (sc, im, ip, iv)
Kan alma yöntemleri (kuyruk veni, jugular ven, intrakardiyak, tavşanda kulak veni)
Oral gavaj uygulamaları
Sütür atma teknikleri
Diseksiyon uygulamaları
Sinir içi enjeksiyon
Stereotaksik sistem ve Intraserebroventriküler infüzyon tekniği
Beyin diseksiyonu ve ventriküler sistem değerlendirmesi
Vaginal smear ile siklus takibi
Cinsiyet tanısı için muayene
Yem ve su verme işlemleri
Metabolik kafes ile idrar ve dışkı toplama
Anestezi uygulamaları (katı anestezikler, premedikasyon, inhalasyon anestezi sistemi)
Ötenazi yöntemleri
Davranış testleri
Genetik ve immünolojik araştırmalar için IVC ünitesinin tanıtımı
Özel operasyonlar (Ovarektomi, orşidektomi gibi)
Deneysel modeller (sıçan)
05 Mayıs 2014 Pazartesi
08.30-12.30
12.30-13.00
13.00-18.00
Temel Uygulama Teknikleri
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
Vet. Hek. Burcu ÇEVRELİ
Vet. Hek. Arzu TEMİZYÜREK
Öğle Yemeği
Temel Uygulama Teknikleri
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
Vet. Hek. Burcu ÇEVRELİ
Vet. Hek. Arzu TEMİZYÜREK
06 Mayıs 2014 Salı
08.30-12.30
Temel Uygulama Teknikleri
Doç. Dr. Sinan CANPOLAT
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
Vet. Hek. Engin SÜMER
Vet. Hek. Ekrem Musa ÖZDEMİR
12.30-13.00
13.00-18.00
Öğle Yemeği
Temel Uygulama Teknikleri
Doç. Dr. Sinan CANPOLAT
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
Vet. Hek. Engin SÜMER
Vet. Hek. Ekrem Musa ÖZDEMİR
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
7. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu
(28 Nisan - 09 Mayıs 2014)
07 Mayıs 2014 Çarşamba
08.30-12.30
Diseksiyon
Doç. Dr. Sinan CANPOLAT
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
Vet. Hek. Engin SÜMER
12.30-13.00
13.00-18.00
Öğle Yemeği
Diseksiyon
Doç. Dr. Sinan CANPOLAT
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
Vet. Hek. Engin SÜMER
08 Mayıs 2014 Perşembe
08.30-12.30
Temel Uygulama Teknikleri
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
12.30-13.00
13.00-18.00
Öğle Yemeği
Temel Uygulama Teknikleri
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
09 Mayıs 2014 Cuma
08.30-12.30
İnteraktif pratik tekrarı
Vet. Hek. Duygu S. ÇELİK
12.30-13.30
14.00-15.00
Sınav
Sertifika töreni
Download

28 Nisan 2014 Pazartesi 29 Nisan 2014 Salı 30 Nisan 2014