T.C
KOZAN KAYMAKAMLIĞI
Kozan 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdürlüğü
Sayı : 900/90
Konu: Öğretmenler Kurulu Toplantısı
05.09.2014
ÖĞRETMENLERE
2014-2015 öğretim yılı Sene başı öğretmenler kurul toplantısı aşağıdaki gündem çerçevesinde 11 Eylül 2014
Perşembe günü saat 13:15’te Konferans Salonunda yapılacaktır.
Öğretmen arkadaşların belirtilen gün ve saatte toplantıda hazır bulunmalarını önemle rica ederim.
Uzm. Öğ. Necmettin UÇAR
Kozan 50.Yıl Anadolu Lisesi Müdür
GÜNDEM
:
1. Açılış Yoklama
a) Saygı Duruşu
b) İstiklal Marşı
2. Kurul Kâtiplerinin seçimi (2 Asil. 2 Yedek)
3. 2013-2014 öğretim yılı sonu kararlarının okunması ve değerlendirilmesi (LYS sonuçlarının
değerlendirilmesi)
4. 2014-2015 öğretim yılında başarının artırılması için alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesi
5. Kılık kıyafet yönetmeliğinin okunması
6. Bayrak merasimi ve diğer toplantılarla ilgili yönetmeliklerin okunması
7. 1739 sayılı milli eğitim temel kanunu, 657 ve 1702 sayılı kanunlarla diğer mevzuatın okunması ve
açıklanması
8. Orta öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddelerinin okunması
9. Öğrencilerin Türkçeyi doğru kullanmak, konuşup yazabilmek konusunda yöntem ve tekniklerin
görüşülmesi
10. Atatürk ilke ve inkılapları öğretim esasları ile ilgili yönetmeliklerin okunması ve incelenmesi
11. Okula geç gelen öğrencilerin derse alınma şeklinin belirlenmesi (O.K.Y. Md.35)
12. Nöbetlerinin görüşülmesi (öğretmen ve öğrenci nöbetleri görev ve sorumlulukları (O.K.Y. Md.91)
13. 1Yazılı ve uygulamalı sınavlarda kullanılacak metot ve yöntemlerin görüşülmesi (O.K.Y. Md. 43-46)
14. Egzersiz alanlarının belirlenmesi
15. Okullar Hayat olsun Projesi kapsamında açılabilecek kursların görüşülmesi
16. Ünitelendirilmiş yıllık planların ve günlük planların yapılmasında uyulması gereken usul ve esasların
belirlenmesi ve Yıllık planların teslim tarihlerinin belirlenmesi
17. Okul Stratejik Planlarının değerlendirilmesi
18. Onur Belgesi verilebilme kriterlerinin belirlenmesi (O.K.Y. Md.159)
19. Okulda kurulacak kurul, komisyon ve faaliyetlere üye ve temsilci seçimleri
a) Disiplin kurulu seçimi .(O.K.Y. Md 184-189)
b) Onur kurulu seçimi (O.K.Y. Md.182)
c) Okul rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri Yürütme Komisyonu seçimi.
d) Sınıf rehber öğretmenlerinin seçimi
e) Okul aile birliğine denetleme kuruluna üye seçimi
f) Okul Öğrenci Temsilcisinin seçimi için Seçim Kurulu üyelerinin tespiti
g) Satın alma komisyonuna üye seçimi
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
h) ) Muayene tesellüm komisyonuna üye seçimi
i) (TİF İşlemleri) komisyonuna üye seçimi.)
j) Sosyal etkinlikler kuruluna üye seçimi (S.Et.Yön. Md.8.)
k) Törenleri Yürütme komisyonuna üye seçimi (S.Et.Yön. Md.8. Md. i)
l) 10 Kasım 2013 Atatürk'ü anma komitesinin seçimi
m) Milli Bayramları Okul içinde anma ve kutlama komisyonları
1. Cumhuriyet Bayramı
2. 23 Nisan Milli egemenlik ve Çocuk Bayramı
3. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı
n) İnceleme komisyonunu kurulu üyelerinin seçimi
o) Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimi komisyonuna üye seçimi (O.Küt.Yön Md 10)
p) Kontenjan Belirleme ve Kayıt Kabul ve Nakil Komisyonu seçimi (O.K.Y. Md.25)
q) Belirli gün ve Haftalara temsilci seçimi
r) Okul Zümre Başkanlarının seçimi
s) Okul Zümre başkanları kuruluna üye secimi (O.K.Y. Md.112)
t) Okul kantinleri denetim komisyonu seçimi
u) TKY ve Okul Stratejik Planlan için çalışma gurubu oluşturulması
v) Avrupa birliği proje ekibinin oluşturulması
18- Öğretmenlerin izin ve raporları ile ilgili kuralların görüşülmesi
19- Öğretmen-öğrenci ilişkilerinin görüşülmesi
20- Okul veli işbirliği geliştirilmesi yönünde alınacak tedbirlerin görüşülmesi
21- Okulumuzda uygulanacak deneme sınavlarının yöntem ve periyotlarının belirlenmesi
22- Sirkülerin ve diğer duyuruların zamanında okunması ve imzalanması
23- Duyurular
24-Dilek ve Temenniler.
25- Alınan Kararlar ve Kapanış
Download

Sene başı öğretmenler kurulu toplantısı duyuru örnek